Nová členská organizácia FKI – Akadémia sv. Michala: Podpora vzdelávania a kvalitného voľného času pre deti v centre Bratislavy

Nová členská organizácia FKI – Akadémia sv. Michala: Podpora vzdelávania a kvalitného voľného času pre deti v centre Bratislavy

Akadémia sv. Michala je občianske združenie, ktoré sa zaväzuje podporovať vzdelávanie a zabezpečiť kvalitné trávenie voľného času pre deti od 0 do 10 rokov, s osobitným dôrazom na mnohodetné rodiny.

Akadémia vytvára prostredie v materskej škole a základnej škole, kde náklady na školné nezaťažujú rodičov s tretím a nasledujúcimi deťmi.
Máme dve triedy Školy sv. Michala: Gajova 8, kapacita 20 detí, prevažne od 3 rokov.
Trieda na Hummelovej 4, kapacita 24 detí, prevažne predškoláci

Na Hummelovej 4 sme otvorili unikátny projekt Coworkingu #presentMAMA,
kde môžu prísť pracovať mamy s deťmi od 0 rokov a zároveň si bez stresu zvykajú na prostredie materskej školy za prítomnosti svojej mamy.

Hlavné ciele Akadémie sv. Michala
1. Inovatívne Vzdelávanie: Akadémia sv. Michala sa zaväzuje poskytovať inovatívne vzdelávacie programy, ktoré rozvíjajú nielen akademické schopnosti, ale aj kritické myslenie a tvorivý prístup k riešeniu problémov. Naším cieľom je pripraviť mladú generáciu na komplexné výzvy 21. storočia.
2. Cenovo Dostupné Možnosti: Veríme, že kvalitné vzdelanie by malo byť prístupné pre všetky rodiny, a preto sa Akadémia sv. Michala snaží udržať svoje programy cenovo dostupné. Špeciálne sa zameriavame na podporu mnohodetných rodín, aby sme zabezpečili, že vzdelanie je dostupné pre  všetkých bez ohľadu na rodinný rozpočet.

Inovácie v základnej škole: Srdce nášho portfólia aktivít
Srdcom nášho portfólia aktivít je práve základná škola, ktorá učí podľa autorského inovatívneho programu riaditeľky základnej školy Mgr.Adriany Šiškovej.
Naša základná škola sa venuje interaktívnym vyučovacím metódam, ktoré podporujú aktívne zapojenie žiakov a rozvoj ich kritického myslenia.  Poskytujeme deťom príležitosti na získavanie praktických skúseností a aplikáciu teoretických vedomostí vo všetkých oblastiach učiva. Implementujeme program na rozvoj kritického myslenia a finančnej gramotnosti FinQ.
Inovácie by neboli dostačujúce bez čností. Naša škola stojí na kresťanských hodnotách. Deti vedieme k žitiu čností v každodennosti.
Spolu s naším oddaným tímom pedagógov a podporou komunity, Akadémia sv. Michala stavia mosty k vzdelaniu a aktívnemu voľnému času pre deti.

Ďalšie aktivity:

– vzdelávanie pedagógov v inováciách

– poobedný program pre deti, krúžky

– víkendové aktivity pre (nielen) mnohodetné rodiny

– komunitná záhrada pre 3 generácie

– priestor na prenájom pre Vaše kresťanské aktivity

Lokalita v centre Bratislavy:
Akadémia sv. Michala, Škola a škôlka s Coworkingom #presentMAMA sa nachádza v srdci Bratislavy, Hummelova 4, čo umožňuje jednoduchý prístup pre rodiny zo všetkých častí mesta. Táto centrálna lokalita poskytuje jedinečnú príležitosť pre vytvorenie priestoru pre mnohodetné rodiny.

Škôlka sv. Michala na Gajovej 8 vznikla v roku 2021. Škola a škôlka sv. Michala na Hummelovej 4 vznikla len teraz, 1.9.2023 a je rozbiehajúcim sa dielom, ktoré aktuálne hľadá investora na prežitie prvého finančne náročného roka.
Našou víziou je stabilne sa etablovať a poskytovať kvalitné, finančne dostupné vzdelanie pre mnohodetné rodiny a pri ďalšom rozvoji podporovať vznik a udržanie škôl v náročných častiach sveta.

V prípade ďalších informácií kontaktujte predsedu občianskeho združenia: Jana Michaličková, info@akademiasvmichala.sk, tel. 0949463070

www.skolkasvmichala.sk

www.skolasvmichala.sk

wwwm.akademiasvmichala.sk

Informovala Jana Michaličková