Predsedníctvo FKI navštívilo nadáciu Renovabis

Predsedníctvo FKI navštívilo nadáciu Renovabis

Návšteva v Renovabis, Freising 9. 4. 2014V stredu 9. apríla v nemeckom Freisingu prijal generálny riaditeľ cirkevnej nadácie Renovabis Stefan Dartmann SJ zástupcov Fóra kresťanských inštitúcií. Členovia predsedníctva FKI na stretnutí vyjadrili vďaku nemeckým veriacim, ktorí prostredníctvom nadácie Renovabis podporujú dobré diela v post-socialistických krajinách. Po zhodnotení doterajšej plodnej spolupráce FKI a nadácie zúčastnení hovorili o ďalších možnostiach jej rozvoja. Dr. Jörg Basten z Renovabis zdôraznil dôležitosť pro-rodinnej agendy, najmä projekty konkrétnej pomoci a podpory rodín.

Dr. Basten počas rozhovoru ocenil rozvinutosť laickej štruktúry na Slovensku, ktorá nemá v Európe obdobu a môže byť inšpiráciou v zahraničí, najmä v susedných krajinách. FKI bude spolu s Renovabis hľadať efektívne spôsoby, ako úspešné projekty “exportovať” zo Slovenska.

„Slovensko je krajina ,ktorá je už za vodou. Podľa vzoru nemeckých veriacich aj my cítime, že nastal čas, aby sme sa snažili čo najviac samy si financovať svoje projekty, ale aj ponúkať a smerovať naše skúsenosti a naše peniaze do zahraničia. Sme presvedčení, že aj v našej krajine sa ujme mentalita desiatku, ako je to už teraz zvykom v mnohých spoločenstvách a veriaci budú ochotní podporovať prospešné diela u nás i v krajinách, ktoré sú na tom horšie ako Slovensko,“ zdôraznila na stretnutí Katarína Hulmanová, predsedníčka FKI. Preto aj ďalšia spolupráca s Renovabis by mala smerovať k efektívnemu samofinancovaniu FKI a dobrých diel na Slovensku.

Renovabis je nemecká cirkevná nadácia, ktorá od roku 1993 pomáha pastoračnej, sociálnej a spoločenskej obnove krajín strednej, východnej a južnej Európy a dialógu medzi Východom a Západom. Renovabis dlhodobo podporuje viacero projektov aj na Slovensku. V roku 2012 financovala nadácia slovenské projekty v objeme až 1 200 000 Eur.