Modlitba k Bohu a solidarita s chudobnými sú neoddeliteľné

Modlitba k Bohu a solidarita s chudobnými sú neoddeliteľné

  1. október bol uznesením Valného zhromaždenia OSN zo dňa 22.decembra 1992 vyhlásený za Medzinárodný deň za odstránenie chudoby. Tento dátum nebol vybraný náhodne. Viaže sa s menom francúzskeho katolíckeho kňaza Josepha Wresinského (1917 – 1988). Známy je jeho výrok: “Kde sú ľudia odsúdení na život v chudobe, tam sú porušované ľudské práva. Zjednotiť sa pre ich dodržiavanie je našou svätou povinnosťou.” Fórum kresťanských inštitúcií preto už od svojho vzniku ponúka pomoc pomáhajúcim, networking a podporu  a každý rok sa v tomto období venuje téme chudoby intenzívnejšie.

Pracovať na lepšom svete prostredníctvom služby núdznym vníma ako svoje osobné povolanie množstvo pomáhajúcich. Väčšina z nich roky vytrvalo pracuje na báze dobrovoľnosti, zadarmo, vo svojom voľnom čase a zo svojich finančných prostriedkov. Ale sú to taktiež profesionálni pracovníci, ktorí napriek nižšiemu finančnému ohodnoteniu, pokladajú službu núdznym za svoje životné poslanie. Práca týchto aktivistov býva neraz takmer neviditeľná, výsledky sa dostavia často až po dlhom čase a nie vždy je doceňovaná, dokonca ani zo strany ľudí, ktorým je pomoc poskytovaná. Sociálne orientované iniciatívy cirkevných inštitúcií na Slovensku svojimi charitatívnymi, sociálnymi, zdravotnými službami pomáhajú konkrétnym ľuďom, z ktorých mnohí veľmi často žijú na okraji spoločnosti. Mnohé inštitúcie a jednotlivci  sa taktiež angažujú na poli humanitárnej a rozvojovej pomoci v zahraničí. Týmto im všetkým chceme vyjadriť svoju vďaku a ocenenie.

Zároveň ponúkame tipy na konkrétnu pomoc od našich členských organizácií:

Centrum Gréckokatolíckej rómskej misie na Sigorde

Pre širšie zastrešenie duchovnej služby Rómom žijúcim v komunitách najmä v Prešovskom kraji bola zakúpená  budova bývalého internátu SOU Lesníckeho, ktorú však treba rekonštruovať. Na začiatok potrebujú nové okná. Máme možnosť prispieť do zbierky OKNO AKO DAR a pomôcť vymeniť okná.

Zbierka Boj proti hladu

Organizuje Vincentínska rodina už 14 rokov. Tento ročník sa zameriavajú aj na zmiernenie koronakrízy na Slovensku a vo svete. Hlavným príjmom zbierky je predaj medovníkových srdiečok, ktorý je momentálne kvôli pandémii dosť obmedzený. Môžeme podporiť  finančne a pomôcť zbierku viac dostať do online priestoru tým, že prepošleme informácie priateľom.

Každý z nás môže a má pomáhať. Je nás veľa, ktorí chceme pomáhať, ale nevieme presne, ako. Pomáhať chudobným alebo vôbec pomáhať druhým nie je také ľahké. Ako na to?

Určite aj vo Vašom okolí pôsobí pomáhajúca iniciatíva – môžeme sa stať jej dobrovoľníkom alebo podporovateľom. Môžeme rodičom veľkej alebo aj malej rodiny, ktorí žijú v našej blízkosti povarovať deti alebo deti doučiť, upiecť koláčik. Podporiť tých, ktorí vedia dobre pomáhať, či už doma alebo v zahraničí – napr.  podpora charít v blížiacej sa adventnej zbierke. Môžeme sa zapojiť do farskej charity alebo iniciovať jej vznik vo svojej farnosti. Niekto je schopný aj poslúžiť v širšom kontexte – stať sa  poslancom vo svojej obci a pomôcť zabezpečiť, aby nikto nezostal bez pomoci a sám. Môžeme prijať dieťa do pestúnskej starostlivosti. Poslúžiť starším a odkázaným na pomoc. Niekedy aj vidíme, že naši blízki , či už v rodine alebo známi, sa rútia do núdze a zatvárajú si predtým oči. Neostýchajme sa z falošných ohľadov hovoriť s našimi blízkymi skôr, kým nepadnú na dno.

„Podaj svoju ruku chudobnému“, vyzýva nás pápež František v texte Posolstva na 4. svetový deň chudobných (Sir 7,36). Svetový deň chudobných sa bude sláviť 15. novembra. Skúsme v tomto období viac stáť na blízku svojím blížnym a vidieť v nich Kristovu tvár.

Katka Hulmanová, FKI