Otec biskup Štefan Sečka prebral záštitu nad seminármi Kresťan na vidieku

Otec biskup Štefan Sečka prebral záštitu nad seminármi Kresťan na vidieku

Otec biskup Štefan Sečka dal súhlas k vykonaniu seminárov Kresťan na vidieku a prebral záštitu nad pripravovanými seminármi. Veľmi sa tomu tešíme a veríme, že iniciatíva Kresťan na vidieku prinesie dobré ovocie.

Cieľom seminárov je aktivizácia ľudí na vidieku, aby sa zapojili do rozvoja vidieka v kresťanskom duchu. Semináre sa konajú s finančným príspevkom nemeckých nadácií Renovabis a Hanns Seidel Stiftung. Veríme, že kresťania sú môžu byť hybnou silou pri riešení mnohých aktuálnych problémov, ako ich opisuje Svätý Otec František v encyklike LAUDATO SI’. Sme presvedčení, že vidiecky životný štýl je dobrým riešením pre rodinný život, podporuje solidaritu medzi generáciami, dáva priestor na budovanie vzťahov, neúmerne nezaťažuje životné prostredie  a predstavuje alternatívu globalizovanej a individualistickej spoločnosti.

Sledujte aktuálne informácie k podujatiam a iniciatíve Kresťan na vidieku – Zdravý vidiek.