Zdravý vidiek

Fórum kresťanských inštutúcií v spoluprácu s NAT a HSS organizujú workshop na podporu rozvoja vidieka v duchu kresťanských hodnôt.

.: Pre koho je seminár určený?
Seminár je určený pre aktívnych ľudí, ktorí sa majú záujem angažovať pri rozvoji vidieka na Slovensku.

.: Cieľ seminára
Cieľom je vytvoriť sieť aktívnych a angažovaných ľudí, ktorým chceme poskytnúť priestor pre efektívne pomenovanie hlavných problémov pri rozvoji vidieka a zdieľať inovatívne myšlienky a návrhy, ktoré by mohli zmeniť prístup k tejto téme.

Fórum kresťanských inštitúcií ako významný partner organizácii na Slovensku aj v Európe v rôznych oblastiach chce napomôcť pri presadzovaní zmysluplných riešení na národnej úrovni. Myšlienky a návrhy by mali reflektovať tematiku rozvoja vidieka, snahy o udržanie rázu tradičnej vidieckej krajiny, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, zvyšovanie zamestnanosti na vidieku prostredníctvom tradičných poľnohospodárskych činností a tiež snahy o udržanie (motivovanie) mladých ľudí na vidieku pomocou rôznych sociálnych opatrení či už v rodinnom hospodárstve, lesníctve alebo v rozvoji tradičných remesiel a služieb v okrajových odvetviach.

.:  PRIHLASOVACÍ FORMULÁR (prihlasovanie do 15. októbra)

.: Program seminára
Program začína v piatok 19. októbra o 15.00 a končí 20. októbra po obede. Náklady spojené s ubytovaním a stravou hradí organizátor.