Zástupcovia Fóra kresťanských inštitúcií boli na podujatí v Senegale

Zástupcovia Fóra kresťanských inštitúcií boli na podujatí v Senegale

V stredu 14. novembra vyvrcholilo valné zhromaždenie Medzinárodnej federácie vidieckych katolíckych hnutí dospelých (FIMARC), ktoré sa konalo od 4. novembra 2018 v Senegale. Za Slovensko sa stretnutia zúčastnilo Fórum kresťanských inštitúcií.

Valné zhromaždenie FIRMACu prebiehalo v africkom meste Thies v Senegale asi 100 kilometrov východne od Senegalskej metropoly Dakar. Valné zhromaždenie FIMARCu sa koná každé štyri roky. Mottom tohtoročného stretnutia bolo Poďme vpred v solidarite a harmónii vytvoriť spravodlivý a dôstojný vidiecky svet, ktorý sa stará o všetko živé.

Zhromaždenia sa zúčastnili delegáti zo 4 kontinentov a 31 krajín. Valné zhromaždenie sa venovalo témam ako práva vidieckeho obyvateľstva, klimatické zmeny, potravinová bezpečnosť, pomoc slabým a vylúčeným, rodinným farmám, ekológii a podobne.

Delegáciu FKI zastupovali Tomáš Kuzár a Miriam Kuzárová. “Stretnutie s delegátmi z Afriky, Ázie či Južnej Ameriky mi otvorilo oči, aký veľký dopad majú otázky ekológie, životného prostredia a poľnohospodárstva predovšetkým na tých najchudobnejších a zraniteľných,” uviedla Miriam Kuzárová.

Súčasťou programu boli aj exkurzie do vidieckych oblastí a stretnutia s lokálnymi ľuďmi na vidieku. “Mali sme možnosť vidieť ako sa pestuje ryža, banány či arašidy. Zároveň bol priestor si vypočuť, čo trápi ľudí na africkom vidieku – prístup k pôde, nedostatok zrážok či prístup k vzdelávaniu,” dodal Tomáš Kuzár.

Vďaka FIMARCu a nadácii Renovabis sa vidiecke hnutie rozbieha aj na Slovensku v rámci stretnutí Kresťan na vidieku. Iniciatíva, ktorú aktuálne FKI rozbieha, by mala viesť k vytvoreniu hnutia vidieka, ktoré bude následne súčasťou FIMARCu. Najbližšie stretnutia Kresťan na vidieku dá budú konať 30. novembra v Červenom Kláštore a 7. decembra pri Ružomberku.