Katarína Baginová: Chudoba je veľmi vážna, ak sa jedná o chudobu vzťahov v rodinách

Katarína Baginová: Chudoba je veľmi vážna, ak sa jedná o chudobu vzťahov v rodinách

Katarína Baginová, ktorá je koordinátorkou poradenského centra pre rodiny Family Garden v Bratislave, nám na konferencii Chudoba a rodina priblížila činnosť tohto centra a zároveň rozprávala o chudobe z pohľadu vzťahov v rodine.

Vo svojej praxi, sprevádzania manželov a jednotlivcov v čase kríz, sa stretáva hlavne s chudobou potreby rozprávať sa a zdieľať, chudobou potreby pozorne počúvať toho druhého, chudobou sily požiadať o odpustenie, či ochoty ho dať, netrpezlivosť s chybami toho druhého, nedostatok rešpektu a viery v toho druhého, že je v ňom naozaj niečo, čo sa dá zmeniť. V rodinách často chýba pokora požiadať o pomoc, z čoho následne trpia hlavne deti a rovnako aj priznanie si podielu svojej viny. A čo je najdôležitejšie, je chudoba v nádeji, že sa vôbec ešte niečo dá zmeniť, pretože následne prichádza rezignácia.

Na daný stav vplývajú viaceré faktory, od nárastu chronického stresu, stresu z hľadania si práce a pracovnej preťaženosti, cez frustráciu z nedostatku financií a riešenie existenčných otázok, až po nedostatok času na  výchovu detí, nedostatok času na hygienu vzťahu a napĺňanie potrieb.

Dôsledky na spolužitie v rodinách sa následne prejavujú vo vyhorení vzťahov, nesprávnom nastavení priorít, neprijatí rozdielností, či v nezdravom sebavedomí. V rodinách sa potom objavuje komunikácia bez rešpektu a úcty, nečestnosť vo vzťahu, vťahovanie minulosti a širšej rodiny, nejednotnosť vo výchove detí, ale aj dlhodobé problémy v intímnej oblasti a v konečnom dôsledku je to rezignácia, strata nádeje a únik od rodiny.

Pri práci s ľuďmi, ktorí sa ocitli na pokraji chudoby, je potrebné, aby sa zachovala ich dôstojnosť v chudobe, aby sa posilňovalo sebavedomie rodičov a rovnako aj detí z chudobných rodín, ktoré sú neraz šikovné a veľmi talentované. Je dôležitá aj prevencia konfliktov medzi rodičmi kvôli chudobe a aj keď nastane medzi nimi ťažká situácia, musia mať priestor, kam by mohli ísť a mali v danej situácii aspoň na chvíľu sprievod.

 Poradenské centrum FAMILY GARDEN pôsobí už siedmy rok v Bratislave pod záštitou rehole saleziánov. Ponúkajú odborné prednášky, svedectvá manželov, systematickú prípravu snúbencov, výcvikový kurz “Kresťanský kouč” a v čase krízy sprevádzanie odborne školeným koučom. Z ich úspechov treba spomenúť pomoc už viac ako 290 klientom, prednáškami povzbudili takmer 8000 účastníkov, na čo najlepšie manželstvo pripravili 142 párov a vyškolili 147 kresťanských koučov, z toho 37 zasvätených osôb.