4. marec 2012: Európsky deň za voľnú nedeľu – výzva na akciu

4. marec 2012: Európsky deň za voľnú nedeľu – výzva na akciu

Európska aliancia za nedeľu (ESA) vyzýva do akcie všetkých členov, podporovateľov asympatizantov pri príležitosti 4. marca 2012 – Európskeho dňa za voľnú nedeľu.

 Nedeľa ako deň pracovného pokoja má byť jasným a viditeľným znakom toho, že ľudia a naša spoločnosť nie sú zameraní čisto iba na peniaze a prácu, a to ani v časoch finančnej a ekonomickej krízy, keď sociálne a pracovné práva sú vystavené stále väčšiemu tlaku.

 Sme presvedčení, že všetci občania EU majú právo na primeraný pracovný čas, ktorý principiálne vylučuje neskoré večery, noci, štátne sviatky a nedele. V nedeľu by mali fungovať iba nevyhnutné služby.

 V dnešných časoch sa musí legislatíva a prax v EU a jej členských štátov viac zameriavať na ochranu zdravia, bezpečnosti a dôstojnosti každého, a mala by výraznejšie podporovať harmonizáciu pracovného a rodinného života. Sme presvedčení, že aj sociálna súdržnosť v rámci európskeho občianstva má byť posilnená.

 Preto ESA. vyzýva všetkých svojich členov, prívržencov a všetkých obyvateľov, aby sme v nedeľu 4.3.2012 zviditeľnili svoju oprávnenú požiadavku.

 V niektorých štátoch EÚ túto už tradičnú akciu miestne iniciatívy Nedeľnej aliancie konajú mnoho rokov. Forma akejkoľvek akcie alebo politickej diskusie, organizovanej na podporu Európskeho dňa za voľnú nedeľu, je na výbere miestnej iniciatívy. Ohlas, ktorý táto špeciálna nedeľa vyvolá, nebude závisieť od jednej veľkej akcie, ale najmä od inovatívnych nápadov a projektov, odzrkadľujúcich miestnu a regionálnu kultúru a európsku tradíciu. Takto môže myšlienka Európskeho dňa za voľnú nedeľu rásť každým rokom.

 Inšpiráciu k možným iniciatívam je možné nájsť na stránkach www.allianz-fuer-den-freien-sonntag.de a www.sonntagsallianz-bayern.de.

 Aby sme mohli našu spoločnú misiu čo najlepšie zviditeľniť, prosíme, dajte nám vedieť, čo plánujete a pošlite nám z akcie fotky alebo video. Tieto budú publikované na našej stránke.

 Zdroj: www.europeansundayalliance.eu