Valné a študijné zhromaždenie FKI 21. októbra

Valné a študijné zhromaždenie FKI 21. októbra

Nezostaň v pomoci sám – spájajme sa pre pomoc núdznym – Veľtrh sociálnych aktivít v NR SR Bratislava, 21. 10. 2016
Dňa 21.10.2016 sa v kinosále NR SR a v Stredisku Evanjelickej Diakonie v Bratislave konalo študijné a valné zhromaždenie Fóra kresťanských inštitúcií . Program začal prehliadkou parlamentu a odborným seminárom „Nezostaň v pomoci sám – spájajme sa pre pomoc núdznym“, ktorý sa konal pod záštitou Aleny Bašistovej, predsedníčky výboru NR SR pre sociálne veci a predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej Únie,  pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby.  Hlavnými témami, ktoré zazneli v kinosále NR SR boli  podpora zamestnanosti mladých ľudí,  ženy a chudoba, ako investovať do potenciálu rómskej mládeže, ktorá je hnacou silou zmeny a aktuálne výzvy sociálnej politiky.   Hlavní partneri: Nadácia Konrada Adenauera,  Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku,  Sociálna subkomisia Teologickej komisie KBS, Bratislavská arcidiecézna charita, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku.

Seminár mal 4 bloky:

Podpora zamestnanosti mladých ľudí  – prezentácia, diskusia, tému prezentoval Branislav Kožuch, o.z. V. I. A. C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, Trstená.

Druhý blok: Ženy a chudoba – tému preentovala Mária Demeterová, bývalá viceprimátorka Hlavného mesta Bratislavy

Tretí blok : Investícia do potenciálu rómskej mládeže, ktorá je hnacou silou zmeny – tému prezentoval Martin Mekel, o.z. Horúci tím, Čičava

Štvrtý blok bol zameraný na aktuálne výzvy sociálnej politiky. Tému prezentoval Boris Hrdý, Bratislavská arcidiecézna charita a    Stanislav Trnovec, Klub mnohodetných rodín Bratislava

Všetci prezentujúci, ktorí sú okrem Bratislavskej arcidiecéznej charity z členských organizácií FKI,  preukázali hlbokú znalosť problematiky. Považujeme za užitočné pokračovať v týchto témach a v roku 2017 v spolupráci  výborom NR SR pre sociálne veci usporiadať 4 samostatné semináre, ku každej téme zvlášť. Okrem toho prvým podujatím by mohol byť odborný seminár pri príležitosti 100. výročia narodenia iniciátora Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby Josepha Wresinskeho vo februári 2017.

Stretnutia sa zúčastnili aj predstavitelia spolupracujúcich inštitúcií – Dušan Chrenek, riaditeľ Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Vladimír Skyba, zástupca predsedu Sociálnej subkomisie KBS Petra Rusnáka. Ďalej to boli viacerí poslanci, najmä členovia Výboru NR SR pre sociálne veci a  tajomník Výboru NR SR pre sociálne veci.

Všetky prezentácie sú uverejnené na stránke www.chudoba.sk. Z podujatia bol zhotovený záznam, ktorý po spracovaní bude taktiež verejne prístupný.

 

V rámci formálneho programu valného zhromaždenia boli prezentácia tohtoročných aktivít, plán práce a rozpočet na rok 2017 a voľby do predsedníctva FKI.  Po príhovore predsedníčky FKI, Kataríny Hulmanovej, bol jednohlasne schválený program valného zhromaženia. Následne pani predsedníčka prečítala predbežnú správu o činnosti FKI za rok 2016, po ktorej člen predsedníctva Tomáš Kuzár predstavil plán práce a rozpočet na rok 2017. Po predstavení plánu práce a rozpočtu nasledovala diskusia.

Členovia FKI poukázali na aktuálne témy, ktoré sa týkajú vývoja na Slovensku a vo svete, ako je krehký mier, súčasná nestabilita a vojnové konflikty, ktoré  sa bezprostredne dotýkajú aj vývoja v Európe.

Účastníci navrhli, aby sme sa pokúsili novým spôsobom pripomenúť Sviečkovú manifestáciu, aby sme vedeli jej odkaz odovzdať mladým. Zároveň poukázali na to, že nie sú dostatočne využívané formálne kanály, ako sú napr. spolupráca s Ministerstvom školstva, možnosť vstúpiť do vyučovacieho programu konkrétnymi podnetmi, ako sú filmy, besedy, vzdelávanie učiteľov a pod.

V diskusii ku Dňu rodiny viacerí účastníci podčiarkli svoju požiadavku na FKI, aby bola dobre zabezpečená zo strany FKI na celoslovenskej úrovni medializácia Dňa rodiny a také služby, ktoré sa síce môžu zdať nedôležité, ale  sú  pre rodiny a organizátorov príťažlivé, ako je napr. zabezpečenie balónov alebo tričiek.

Plán práce a rozpočet na rok 2017 boli jednohlasne schválené. Ako noví členovia predsedníctva boli zvolení Branislav Kožuch , o.z. V. I. A. C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, Trstená a Peter Mach, delegát Združenia kresťanských seniorov Slovenska.

Eduard Filo informoval o projektoch ZKSM Kresťan v politike a Zo srdca Európy. Priestor na informovanie dostali aj  organizácie Dobrota sv. Alžbety, Evanjelická diakonia, ktorá si pripomína 25. výročie vzniku a CitizenGO, európska občianska iniciatíva.

Valné zhromaždenie Fóra kresťanských inštitúcií sa koná dvakrát ročne a je príležitosťou pre osobné stretnutia ľudí, ktorí pôsobia v členských organizáciách FKI.