Veľtrh sociálnych aktivít v Trnave 9. novembra 10.00 – 17.00 City Aréna

Veľtrh sociálnych aktivít v Trnave 9. novembra 10.00 – 17.00 City Aréna

Pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby, ktorý je  dňa 17. októbra, Fórum kresťanských inštitúcií organizuje XI. ročník prezentácie prosociálnych organizácií s názvom Veľtrh sociálnych aktivít. Veľtrh sa koná pod záštitou predsedníctva Slovenska v Rade EU. Dlhoročným partnerom tohto podujatia je okrem miest a ich samospráv.  Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Nadácia Konrada Adenauera, Výbor NR pre sociálne veci,  Sociálna subkomisia Teologickej komisie KBS, Slovenská katolícka charita, Evanjelická diakonia a mnohé pomáhajúce iniciatívy.   .

Zámerom Veľtrhu sociálnych aktivít je vytvárať platformy spolupráce a  osloviť verejnosť na Slovensku, s cieľom robiť ju vnímavejšou k ľuďom, ktorí sa ocitli v akejkoľvek núdzi alebo v existenčných problémoch. Ďalej poukázať na usilovnú, dlhodobú a často neviditeľnú prácu sociálnych inštitúcií a dobrovoľníkov, na  množstvo a rozmanitosť aktivít zameraných na zlepšenie situácie ohrozených a biednych, ale aj na prevenciu a podporu na ceste k zodpovednosti za seba a k zlepšeniu kvality života. Chceme aktivizovať zodpovedných a verejnosť k hľadaniu riešení, ako pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi a iniciovať a realizovať efektívne partnerstvá a hľadať konkrétne a spoločné riešenia závažných celoslovenských, regionálnych a miestnych sociálnych problémov. Taktiež chceme poukázať na iniciatívy za odstránenie chudoby a exklúzie, ktoré sa iniciujú a realizujú na európskej úrovni. Sériu podujatí, uskutočnených pri tejto príležitosti, zavŕši Veľtrh v Trnave

Veľtrh sociálnych aktivít v Trnave  sa bude konať 9. novembra  ako verejná prezentácia sociálnych iniciatív v City Aréne od 10:00 do 17:00. Zúčastní sa ho 11 organizácii z Trnavského regiónu. Na programe sú rôzne tvorivé aktivity, malé hudobné vystúpenie a tombola pre aktívnych návštevníkov. Počas dňa sa budú jednotlivé organizácie prihovárať a predstavovať jednak svojimi stánkami a jednak priamo na pódiu.

Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Dzurech, Trnavská arcidiecézna charita, riaditeľ,
0903 402 133, riaditel@charitatt.sk