Fórum kresťanských inštitúcií pozýva verejnosť na Deň rodiny 2014

Fórum kresťanských inštitúcií pozýva verejnosť na Deň rodiny 2014

Dieťa (ilust. foto, Deň rodiny Košice)Bratislava 15. mája – Pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa rodiny pozýva Fórum kresťanských inštitúcií verejnosť na podujatia Dňa rodiny 2014. Tie sa budú konať nasledujúci víkend – v Banskej Bystrici, Šali a Podhoranoch (17. mája) a Dolnom Kubíne, Pezinku, Poprade a Ždani (18. mája) pod mottom: “Aby deti otca mali, aby mali mamu, príď to povedať nahlas!”

“Deň rodiny je oslavou a zviditeľnením prirodzenej rodiny, založenej na manželstve jedného muža a jednej ženy, s láskou prijímajúcich deti ako dar. Chceme zdôrazniť dôležitosť dobre fungujúcej rodiny založenej na manželstve muža a ženy pre harmonický vývoj detí, pre budovanie vzťahu a dozrievanie lásky samotných manželov ako aj pre celú spoločnosť,” uviedol Jozef Predáč, celoslovenský koordinátor podujatí Dňa rodiny 2014.

Súčasný už šiesty ročník podujatí Dňa rodiny je o to výnimočnejší, že tento rok si celý svet pripomína zároveň aj 20. výročie Medzinárodného roku rodiny. Pri tejto príležitosti pani Renata Kaczmarská, zodpovedná v rámci OSN za agendu rodiny, uvítala, že na Slovensku sa na pôde Sociálneho výboru NRSR v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre rodinu uskutočnili odborné konferencie a semináre k nosným témam osláv 20. výročia Medzinárodného roka rodiny – Medzigeneračná solidarita, Zosúladenie rodinného a pracovného života a Rodina a chudoba.

Šiesty ročník Dňa rodiny odštartoval Deň rodiny v Košiciach (3. mája) a počas májových a júnových víkendov bude prebiehať v tridsiatich mestách a obciach Slovenska. Bližšie informácie o miestach a dátumoch podujatí Dňa rodiny 2014 sú zverejnené na novej webstránke podujatia – www.denrodiny.sk a facebooku Dňa rodiny.