Deň rodiny 2018

Deň rodiny 2018

15. máj je vyhlásený OSN ako Medzinárodný deň rodiny. Pri príležitosti tohto dňa mnohé mestá a obce organizujú svoj vlastný Deň rodiny. Cieľom Dňa rodiny dostať rodinu do stredobodu pozornosti celej spoločnosti. Tohtoročným mottom Dňa rodiny je Stojíme pri sebe. Toto mottom vyjadruje, že členovia rodinny stoja pri sebe v dobrom i zlom a vzájomne si pomáhajú.

Sludujete informácie o tohtoročnom Dni rodiny aj prostredníctvom našich mediálnych partnerov, ktorými sú Magazín cestaplus.sk a Noviny Slovo+,TV LUXRádio LumenKonzervatívny denník PostojVyveska. Veľká vďaka však patrí predovšetkých hlavnému partnerovi tohtoročného Dňa rodiny, ktorým je CitizenGo.

Link na hlavné podujatie Deň rodiny na Facebooku a ešte link na hlavné podujatie Deň rodiny na Výveske.