FKI rokovalo s nitrianskym biskupom Viliamom Judákom

FKI rokovalo s nitrianskym biskupom Viliamom Judákom

V utorok 3.septembra sa stretli zástupcovia Fóra kresťanských inštitúcií (FKI) s nitrianskym diecéznym biskupom Viliamom Judákom. Témou stretnutia bol Veľtrh sociálnych aktivít, ktorý Fórum kresťanských inštitúcií organizuje od roku 2006 pri príležitosti 17. októbra – Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby.

Biskup Viliam vyjadril podporu tomuto projektu, ktorý sa v Nitre uskutoční po prvýkrát a zaujímal sa o formu, ako aj o vystavujúce organizácie. Katarína Hulmanová informovala otca biskupa o dlhoročných snahách FKI, ktoré sú zamerané na vzájomnú spoluprácu a sieťovanie organizácií a dobrovoľníkov aktívnych v sociálnej oblasti s cieľom efektívne spolupracovať a ovplyvňovať život v spoločnosti. „Aj v našej diecéze je viacero inštitúcií a iniciatív, ktoré aktívne pracujú v rôznych oblastiach, avšak taká vzájomná informovanosť a koordinácia je užitočná a bolo by dobré ich rozvíjať“, skonštatoval biskup Judák. Súhlasil s návrhom zástupcov FKI, že do konca tohto kalendárneho roka zorganizuje Fórum kresťanských inštitúcií v Nitre stretnutie zástupcov organizácií a iniciatív, ktoré pôsobia v sociálno-charitatívnej oblasti. Taktiež podporil zorganizovanie stretnutia zástupcov všetkých hnutí a združení pôsobiacich v nitrianskej diecéze a vyjadril súhlas s delegovaním Petry Bajlovej do sociálnej subkomisie KBS za nitriansku diecézu.

Účastníci stretnutia sa v rozhovore dotkli aj budúcnosti. Vychádzajúc z veľmi dobrej odozvy Nitranov na podujatie Deň rodiny, ktorý FKI v spolupráci s regionálnym organizátorom – Centrom pre rodinu pravidelne už niekoľko rokov v mestskom parku NA Sihoti organizuje, zástupcovia FKI sa s biskupom zhodli na tom, že Nitra, tak ako bola tento rok centrom osláv 1150. výročia príchodu slovanských vierozvestcov na naše územie, by sa mohla stať budúci rok miestom celoslovenského Dňa rodiny, ktorý si verejnosť pripomenie v rámci 20. výročia Medzinárodného roku rodiny.