Kresťania sú zodpovedný za budúcnosť Európy, zhodli sa delegáti na 17. kongrese Renovabis

Kresťania sú zodpovedný za budúcnosť Európy, zhodli sa delegáti na 17. kongrese Renovabis

Kongress Renovabis 2014Freising, 30. august 2013 – „Ak chce mať Európa budúcnosť, potom nemôže ísť len o ochranu bohatstva. Musí ísť o viac,“ vyzval k novej európskej perspektíve kardinál Reinhard Marx počas 17. ročníka Kongresu Renovabis, ktorého sa zúčastnili delegáti z 27 európskych štátov v dňoch 28.-30. augusta 2013 v nemeckom Freisingu. Diskusia sa niesla v znamení motta stretnutia Slobodní a solidárni za účasti 350 zástupcov občianskych a náboženských združení, ako aj osobností verejného a náboženského života. Úvodný pozdravný príhovor predniesol arcibiskup Cyril Vasiľ, ktorý zastupoval Svätú Stolicu a dňa 29. augusta predsedal večer modlitbe a posvätil nový ikonostas v sídle Nadácie Renovabis.

Jeden z hlavných rečníkov, bavorský arcibiskup kardinál Reinhard Marx, ktorý je autorom publikácie Kapitál, vyzval kresťanov, aby nezabúdali na solidaritu a súdržnosť. Uskutočňovanie tohto ideálu zakúšali účastníci na každom kroku počas kongresu cez osobný kontakt so zástupcami rôznych národov a kultúr. Zároveň upozornili na pálčivé problémy, ktoré trápia rôzne spoločenstvá. Často zaznieval potreba boja s korupciou, zastávanie sa najbiednejších, poznanie vlastnej identity cez historický aspekt a potreba vymožiteľnosti práva a spravodlivosti.

Kongres Renovabis každoročne pripravuje Nadácia Renovabis, prostredníctvom ktorej nemeckí veriaci podporujú kresťanské diela predovšetkým v postsocialistických krajinách a dialóg medzi západnou a východnou Európou. Renovabis dlhodobo podporuje viacero projektov aj na Slovensku. V roku 2012 financovala táto nadácia len slovenské projekty v objeme až 1 200 000 EUR.

 Viac info o Nadácii Renovabis: renovabis.de

Fotografie