S riaditeľom Centrálnej komisie nemeckých katolíkov o laickom apoštoláte

S riaditeľom Centrálnej komisie nemeckých katolíkov o laickom apoštoláte

Stefan Vesper a zástupcovia FKI a RpLaH vo Freisingu„Intenzívny dialóg medzi biskupmi a laikmi prináša dobré plody, efektívnu spoluprácu a napomáha odstráneniu zbytočných nedorozumení“, skonštatoval Dr. Stefan Vesper, generálny sekretár Centrálnej komisie nemeckých katolíkov (ZDK) na spoločnom stretnutí s delegátmi Rady pre laické a apoštolské hnutia KBS a Fóra kresťanských inštitúcií (FKI).

Zástupcovia laických štruktúr Slovenska a Nemecka sa stretli v stredu 28. augusta v Nemeckom Freisingu, aby si vymenili svoje skúsenosti a inšpirovali sa v ďalšom uskutočňovaní laického apoštolátu. Medzi iným hovorili aj o účasti slovenskej delegácie na tzv. Katolíckom dni, ktorý ZDK organizuje raz za dva roky vždy v inej diecéze. Najbližší 99. ročník na tému S Kristom stavať mosty sa uskutoční od 28. mája do 1. júna v meste Regensburg. „Katolícky deň patrí k vrcholným podujatiam nemeckej Cirkvi aj spoločnosti, kde sa veľmi koncentrovane prezentujú všetky iniciatívy a diela v cirkvi. Stojí za zamyslenie pripraviť podobné stretnutie veriacich aj na Slovensku. Podmienky k tomu máme priaznivé. Napríklad rozšíriť o tento rozmer Púť v Levoči,“ zhodnotila reprezentantka Rady pre laické a apoštolské hnutia Katarína Hulmanová.

Zaujímavosťou nemeckej cirkvi je aj vzájomný pravidelný dialóg biskupov s laikmi (tzv. Spoločná konferencia), na ktorej sa dvakrát do roka stretnú desiati biskupi s desiatimi laikmi, aby spoločne hovorili o aktuálnej situácii v cirkvi a v spoločnosti. „Je pre nás prioritou, aby sme sa osobne stretávali a mali dostatočný priestor pred diskusiu a podelenie sa so svojou skúsenosťou,“ vysvetľuje význam konferencie Stefan Vesper. „Na mnohých fórach počúvame o potrebne otvoreného dialógu. Nemecký model založený na pravidelnom stretnutí, otvorenosti a snahe vniesť do rozhovorov témy, ktoré hýbu životom laikov a spoločnosti, v ktorej žijeme je a bude nevyhnutný aj pre nás, na Slovensku“ skonštatoval František Neupauer, predseda FKI.

Centrálny výbor nemeckých katolíkov (ZDK) je platformou pre spoluprácu predstaviteľov diecéznych rád, katolíckych zväzov, hnutí a združení, inštitúcií laického apoštolátu, ako aj osobností z cirkvi a spoločnosti. V súčasnosti má 230 členov. V zmysle dekrétu II. vatikánskeho koncilu o apoštoláte laikov je uznaný Nemeckou biskupskou konferenciou. ZDK koordinuje a podporuje spoluprácu v cirkvi a laický apoštolát. ZDK vníma ako poslanie laikov vnášať základné hodnoty do sveta a byť solidárny so súčasným človekom. Práve laici sú schopní prostredníctvom svojho života v manželstve, v rodine, v susedských vzťahoch, v práci a vo voľnom čase napĺňať tieto súčasné výzvy. Sú to práve laici, ktorí prinášajú posolstvo cirkvi do sveta hospodárstva, politiky, kultúry a vedy a zároveň vnášajú otázky sveta do cirkvi. Prostredníctvom laikov je cirkev vo svete a svet v cirkvi.