Nespravodlivo stíhaných si pripomenieme v Drienovci aj v Sydney

Nespravodlivo stíhaných si pripomenieme v Drienovci aj v Sydney

Aj v tomto roku sa v Deň nespravodlivo stíhaných zjednotíme v modlitbe a solidarite s nespravodlivo prenasledovanými z našej minulosti aj s perzekvovanými, zvlášť prenasledovanými kresťanmi vo svete. V tomto roku FKI oslovilo predovšetkým slovenské komunity doma i vo svete a ponúklo im príbehy “spravodlivých medzi nami” (laikov, ktorí ukrývali rehoľníkov a za túto činnosť sa dostali do väzenia). Tešíme sa veľkému záujmu. Zvlášť si ceníme duchovné spoločenstvo s J. E. Jánom Chryzostomom kardinálom Korcom, ktorý zažil obdobie neslobody a aj barbarskú noc likvidácie kláštorov v noci z 13. na 14. apríla 1950 ako mladý jezuita. V dnešný deň bude s nami zjednotení modlitbou a obetami. Duchovne blízko nám i prenasledovaným vo svete.

Kde všade sa zjednotíme?

(prihlásení k 12.4.2012)

Diecézy a farnosti na Slovensku

Bratislava – 20.00 hod. – Katedrála sv. Martina – Pobožnosti bude predsedať otec arcibiskup Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS. Účasť prisľúbili predstavitelia miestnej samosprávy na čele s  Pavlom Frešom, predsedom Bratislavského samosprávneho kraja.

Trnava – 19.30 hod. – Kino Hviezda – film 22 hláv – o protikomunistickom odboji za účasti otca arcibiskupa Róberta Bezáka. Na začiatku premietania filmu si krátkou modlitbou pripomenú prenasledovaných kresťanov “včera” a “dnes”.

Leopoldov – farnosť sv. Ignáca – pobožnosť po sv. omši.

Veselé – farnosť sv. Jozefa – prosby počas sv. omše.

Trnavská arcidiecéza – spomienka a prosba pri sv. omšiach.

Nitra – farnosť Horné Mesto – správca farnosti vyzval veriacich už 12. apríla, aby obetovali ťažkosti a modlitby dňa 13. apríla za prenasledovaných kresťanov vo svete.

Badín – Bohoslovci kňazského seminára sv. Fr. Xaverského – počas modlitby vešpier.

Rehoľné spoločenstvá, laici a organizácie

Bratislava a Slovensko – duchovné spojenie s viacerými bývalými politickými väzňami, z ktorých sú niektorí imobilní a budú obetovať svoje utrpenie (pán Mráz, Silvo Krčméry a i.)

Drienovec – Mariánske sestry – modlitba za prenasledovaných, organizátorov a príbuzných obetí perzekúcii.

Kežmarok – Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa – Sestry redemptoristky

Prešov – Rád sestier sv. Bazila Veľkého – 14. apríla v dopoludňajších hodinách v monastieri v Prešove na Narcisovej 1 sa bude konať modlitba za nespravodlivo stíhaných, za živých, ale i tých, ktorí nás predišli do večnosti. Po modlitbe bude nasledovať prezentácia knihy „Z môjho života“, ktorú sme vydali ako svedectvo života sestry Nikolaji – MUDr. Oľgy Mydlíkovej, ktorá svojím životom vedčila o vernosti Bohu a Cirkvi.

Súkromné pobožnosti v rehoľných komunitách na Slovensku.

Hronský Beňadik – 14. apríla – Konfederácia politických väzňov Slovenska – 62.výročie Akcie Kláštory-spomienka na centralizačný kláštor v H. Beňadiku.

Banská Bystrica – študenti z UPC Štefana Moysesa (súkromne).

Košice – 21.00 hod. –  domáce rodinné spoločenstvá (rodina Čurajová a ďalšie).

Snina – 21.00 hod. – študenti Cirkevného gymnázia sv. Cyrila a Metoda (súkromne).

Kurima – súkromná pobožnosť v rodine (rodina Gogolová).

Svet

Austrália –  Sydney – súkromná modlitba (rodina Dvořáková a i.)

Azerbajdžan – Baku – 24.00 hod.  (miestneho času) – modlitba v saleziánskej komunite (brat. Radoslav)

Belgicko – Brusel –  súkromná modlitba (europoslanci: Miroslav Mikolášik, Anna Záborská)

Česká republika – Litětiny (okres Pardubice) – súkromná modlitba (slovenská rodina)

Írsko – Dublin – súkromná spomienka (slovenské sv. omšu majú až v nedeľu)

Rakúsko – Viedeň, Linz – súkromná modlitba (slovenské opatrovateľky v rakúskych rodinách)

Vatikán – pracovníci Vatikánskeho rozhlasu a študenti v Ríme.

Veľká Británia – Londýn – súkromná spomienka (mladí ľudia pracujúci v Londýne)

45 lekárov v 20 krajinách hlavne tretieho sveta (zvlášť v Iraku) – sa zapoja modlitbami a obetami (informoval prof. Vladimír Krčméry, rektor VŠ sv. Alžbety)