15 rokov existencie FKI na rádiu Lumen

15 rokov existencie FKI na rádiu Lumen

15 rokov existencie FKI si pripomenieme aj dnes, v rádiu Lumen. 8. decembra 2004 prípravný výbor v zložení prof. Dr. Anton Hajduk Dr.Sc., RNDr. Emília Bordáčová a Ing. Katarína Hulmanová podal na Ministerstvo vnútra SR žiadosť o registráciu občianskeho združenia Fórum  kresťanských inštitúcií. Združenie bolo zaregistrované dňa 17.12.2004. V rámci KBS sa ho ujal otec biskup Rudolf Baláž, ktorý ho sprevádzal aj počas jeho neformálnej existencie od roku 1996.

Dnes, 16. 12. 2019, 11:10 – 12:00 hod pozýva redaktor rádia Lumen Ján Heriban na rozhovor 3 hostí, ktorých mená sú späté s touto najväčšou kresťanskou platformou  do relácie  Zaostrené. Hosťami sú Tomáš Kuzár, predseda FKI; Pavol Kossey, podpredseda FKI; Katarína Hulmanová, členka predsedníctva FKI.

Témou relácie je  spolupráca kresťanských mimovládnych organizácií. Budeme hovoriť nielen o minulosti, ale najmä o našej vízii pre FKI a pre kresťanských laikov, o ich spolupráci a úlohe v spoločnosti pre nadchádzajúce obdobie.

FKI je v rámci Európy jedinečný projekt spolupráce a považujeme ho za veľmi dobrý model, ako môžu laici žiť svoje poslanie a spiritualitu,  so svojou vlastnou zodpovednosťou a v jednote.