Aký bol veľtrh sociálnych aktivít 2017?

Aký bol veľtrh sociálnych aktivít 2017?

Veľtrh sociálnych aktivít 2017 zamieril do krajských miest a predstavil sa v Trenčíne, Košiciach, Žiline, Bratislave a Trnave. Veľtrh bol v každom kraji trochu iný, no spoločne sa snažili poukázať na problém chudoby a sociálnej odkázanosti.

Bratislava

Desiatky expertov z terénu i z akademického a politického prostredia, zo samosprávy, vererejní i neverejní poskytovatelia sa schádzajú na pôde Výboru NR SR pre sociálne veci pri príležitosti pripomienky Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby. Odborný seminár v NR SR pod titulom Spoločne blízko pri človeku – Blížime sa k európskemu štandardu sociálnych služieb?  sa koná pod záštitou Aleny Bašistovej, predsedníčky Výboru NR SR pre sociálne veci. Jeho úlohou je pozrieť sa na kvalitu sociálnych služieb na Slovensku z nadhľadu – očami Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, ale aj vyhodnotiť existujúcu a prerokovávanú legislatívu – očami zákonodarcov, samosprávy, poskytovateľov a prijímateľov sociálnych služieb. Jednou z kľúčových ambícií seminára je vytvoriť priestor dialógu a hľadanie synergie pomáhajúcich v prospech odkázaného človeka a jeho opatrovateľov.  Takýto zámer je aj v súlade s tendenciou deinštitucionalizácie.

Trnava

Dňa 7. novembra 2017 sa uskutočnil na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave v spolupráci s Trnavskou arcidiecéznou charitou Veľtrh sociálnych aktivít, prostredníctvom ktorého prezentovali študentom svoje aktivity rôzni poskytovatelia sociálnych služieb v Trnavskom samosprávnom kraji.

Košice

Počas víkendu sme mali možnosť prezentovať sociálne organizácie priamo v srdci podujatia, v EXPO aréne maratónu. Pomocou rozhovorov, roll-upov a propagačných materiálov sme sa účastníkom ako aj okolo idúcim priblížili organizácie, ktoré  pomáhajú práve tým, ktorých často iný nevidia. Do propagácie sa zapojili nasledujúce organizácie: Oáza-nádej pre nový život, Arcidiecézna charita Košice, Evanjelická diakonia, Katolícka jednota Slovenska, sestry Vincentky a iné. Prezentácia počas maratónského víkendu priniesla množstvo zaujímavých pohľadov na problémy chudoby. Rozhovory, ktoré dobrovoľníci viedli s okoloidúcimi boli obohacujúce pre obe strany. Priblížili sme organizácie, ponúkli možnosť zapojiť sa do dobrovoľníckej práce, vysvetlili, čo a ako organizácie robia,  aby bola ich práca zmysluplná.

Žilina

Veľtrh sociálnych aktivít prezentoval v piatok v Žiline sociálne zariadenia, centrá a organizácie, ktoré pracujú so sociálne slabšími alebo znevýhodnenými skupinami či jednotlivcami. Podľa koordinátorky Žilinského dobrovoľníckeho centra Terezy Prielomkovej sa veľtrh uskutočnil pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby, ktorý bol 17. októbra. “Predstavili sa napríklad organizácia Áno pre život, Diecézna charita Žilina a Dom charitas, ktorý sa venuje týraným ženám, a priniesli výrobky svojich klientov. Zároveň veľtrh slúžil ako prezentačný priestor, aby sa zvýraznila oblasť, ktorá sa venuje práve týmto skupinám,”povedala Prielomková.

Veľtrh sociálnych aktivít 2017 bol nepochybne úspešný a ako organizátori veríme, že na budúci rok sa nám podarí veľtrh opäť zlepšiť. Našim zámerom je dostať sa s do všetkých krajských miest a dať viac priestoru organizáciám, ktoré sa snažia pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú.