Terézia Lenczová – ďakovná reč pri prevzatí ceny “Vy ste svetlo sveta”

Terézia Lenczová – ďakovná reč pri prevzatí ceny “Vy ste svetlo sveta”

Drahí priatelia, tak toto mi vyrazilo dych. Všetci vzácni hostia a vedenie Fóra kresťanských inštitúcií, veľmi ste ma potešili, že ste oslávili aj môjho manžela a vedľa neho aj mňa nehodnú.

Môžem povedať takú milú vec, my sme s manželom od roku 1967 žili naše manželstvo ako Boží experiment a pochopili sme sviatostné manželstvo ako Božiu iniciatívu pre šťastie človeka. Vďaka tomuto zážitku, zakúseniu, že to je pevný projekt, ktorý Boh vymyslel a ktorý nezanikne, nech útočia na neho z ktorejkoľvek strany, sme pochopili, že je to vlastne liek na všetku krízu. Manželstvo musí byť žité s Bohom.

Z tohoto vlastne vyrástla aj moja práca pre rodinu, či na ministerstve, či v Spoločnosti pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo. Lebo keď človek pochopí, že bol obdarovaný je šťastný, tak to nesmierne túži odovzdať ďalej. A kvôli tomu sme začali robiť pyramídovitý projekt pre deti – aby dostali nádhernú pravdu o živote, že láska je o tom, že počkám, že je výlučná, pre učiteľov – aby boli zodpovední a nedali sa manipulovať, aby odovzdávali deťom túto pravdu a pre rodičov – aby mali silu a schopnosti, zručnosti vychovávať deti pre ich budúce šťastné rodiny. K tomu sme publikovali mnoho vecí.

Božím riadením sme v roku 1986 s manželom dostali jedno spoločné slovo života na celý život a to slovo znelo: “Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.” (Mt 5,16) A vtedy nám to tak trošku vyrazilo dych. Čo máme robiť, aby ľudia velebili Boha za to, čo my robíme? Čoskoro na modlitbách nám to bolo jasné, jednoducho sa zamerať na Božiu vôľu, počúvať Božiu vôľu. Ja som si overila, že v tých náročných projektoch, ktoré sme spoločne robili, spoločne sme sa podporovali, že ak človek robí niečo, čo pochopil, že je Božia vôľa, tak na to dostane aj schopnosti aj silu. Jednoducho to funguje.

Takže potom aké oslavovanie? Nedávno sme počuli v Božom slove: Sme nehodní služobníci, urobili sme len to, čo sme urobiť mali.

Som šťastná, že vidím toľko mladých ľudí, ktorí horia pre tie ideály, pre ktoré sme my pracovali.