Deti prosia za svet bez vojen

Deti prosia za svet bez vojen

O necelý mesiac sa deti z celého sveta môžu stať aktérmi v medzinárodnom dianí a ponúknuť svetu riešenie nepokojov a konfliktov. Vo štvrtok 18. októbra o 9.00 miestneho času sa deti z viac ako 70 krajín zapoja do iniciatívy s názvom Milión detí sa modlí ruženec, v ktorej budú prosiť o pokoj a jednotu vo svete. Deti zo Slovenska pozýva k účasti národná kancelária pápežskej nadácie ACN – Aid to the Church in Need (ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi), u nás známa aj ako Kirche in Not.

Medzinárodná iniciatíva má svoj pôvod v juhoamerickej Venezuele. Od svojho vzniku v roku 2005 nadobúda stále väčší význam a rozmery a hoci sa iniciatíva volá Milión detí sa modlí ruženec, v skutočnosti sa 18. októbra 2018 bude modliť nie jeden milión, ale niekoľko miliónov detí na celom svete. V minulom roku sa k nej pripojili aj tisíce detí z celého Slovenska. Spoločne sa modlili v školách na hodinách náboženstva, v školských kluboch, miestnych kaplnkách a kostoloch.

Vďaka iniciatíve sa zjednotia deti z celého sveta – tie, ktoré poznajú vojnu len zo záberov v televízii, spolu s tými, pre ktoré je ozbrojený konflikt každodennou realitou. Hlas modlitby za pokojné a radostné detstvo bez násilia a nepokojov sa tak spoločne ozve zo škôl, kostolov, utečeneckých táborov, sirotincov či detských nemocníc.

ACN Slovensko pozýva k účasti všetky školy a škôlky spoločne s farnosťami a rehoľnými spoločenstvami. K deťom sa môžu pridať otcovia a mamy, starí rodičia, trpiaci a chorí – všetci, ktorí chcú vyprosovať pokoj ľudského srdca i pokoj sveta. Výzvu adresovala pápežská nadácia ACN Slovensko všetkým biskupstvám a arcibiskupstvám na Slovensku, Kongregácii vyšších rehoľných predstavených, vedúcim Odborov školstva jednotlivých krajov SR, Združeniu katolíckych škôl Slovenska a niektorým detským a mládežníckym organizáciám.

Všetci záujemcovia majú možnosť prihlásiť sa do iniciatívy prostredníctvom internetovej stránky www.miliondeti.sk. Na stránke si zároveň môžu objednať informačné, didaktické aj propagačné materiály spojené s iniciatívou Milión detí sa modlí ruženec.

Autor: ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi