Tipy na týždeň – Modlitby za uzdravenie, Fenomén mučeníctva v Košickej arcidiecéze a duchovná obnova s pátrom Ivanom Barusom v Bratislave

Tipy na týždeň – Modlitby za uzdravenie, Fenomén mučeníctva v Košickej arcidiecéze a duchovná obnova s pátrom Ivanom Barusom v Bratislave

Nový rok nám už týždeň beží a my sme naplno vhupli do svojich povinností, tak popri všetkom, čo napĺňa naše dni nezabudnime načerpať aj duchovne, napríklad aj z týchto akcií. Čakajú nás Modlitby za uzdravenie, Fenomén mučeníctva v Košickej arcidiecéze a duchovná obnova s pátrom Ivanom Barusom v Bratislave. Viac sa už ale dozviete z výberu podujatí internetovej stránky VÝVESKA.SK, portálu, ktorý vždy vie, kde sa niečo deje.

Modlitby za uzdravenie

Pozývame Vás do Beckova do Centra novej evanjelizácie Jána Pavla II., kde sa v sobotu 12. januára od 14:30 hod. uskutočnia modlitby za uzdravenie. Ide o stretnutia, ktorých cieľom je budovanie a posilnenie našej viery, duchovná obnova, formácia a tiež čas stretnutia sa s Pánom. V novom roku 2019 bude naša modlitba popretkávaná BLAHOSLAVENSTVAMI. Témou úvodného januárového stretnutie bude: „Gaudete et Exultate – pozvanie k svätosti“. V programe sú chvály, sv. omša, adorácia, svedectvá a večer zvelebenia.CNE JP2 v Beckove sa venuje potrebe reevanjelizácie kresťanov v strednom veku na Slovensku. Potreba Novej evanjelizácie vyplývajúca z II. Vatikánskeho koncilu a učenia sv. Jána Pavla II., o ktorej rovnako hovorí aj Biskupská synoda zvolaná Benediktom XVI. na jeseň roku 2012, vedie k prehĺbeniu viery jednotlivých osôb, ale i celých kresťanských rodín.

Fenomén mučeníctva v Košickej arcidiecéze

Teologická fakulta v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku pozýva na vedeckú konferenciu pri príležitosti 400 – rokov od smrti sv. Košických mučeníkov pod názvom: Fenomén mučeníctva v Košickej arcidiecéze. Konferencia sa uskutoční 15. januára 2019 od 9:30 hod. v aule Teologickej fakulty v Košiciach. V úvode dvoch blokov prednášok sa nám prihovoria Mons. Bernard Bober a Mons. Marek Forgáč, ďalej okrem iných vystúpia Mons. Viliam Judák, Mons. Stanislav Stolárik a ďalší vzácni hostia. Sprievodnou udalosťou konferencie bude pomenovanie auly Teologickej fakulty v Košiciach menom sv. Košických mučeníkov o 13:00 hod. Konferencii bude predchádzať slávnostná svätá omša v kostole Najsvätejšej Trojice (Premonštrátov) o 8:00 hod.

Duchovná obnova s pátrom Ivanom Barusom v Bratislave

V Univerzitnom pastoračnom centre sv. Jozefa Freinademetza v Bratislave sa v sobotu 12. januára od 09:45 hod. uskutoční jednodňová otvorená duchovná obnova s pátrom Ivanom Barusom. Téma stretnutia bude: “Prečo je dôležité nechať sa Bohom vychovávať, formovať a ako hľadať v jednotlivých životných situáciách Božiu vôľu”. V prednáškach sa okrem iného dozviete o tom prečo si Boh praje, aby sme sa ním nechali viesť a formovať, prečo je potrebné, aby sme Bohu veľmi dôverovali aj vtedy, keď ešte nechápeme jeho zámery a ako zmeniť postoj skleslosti zo životných okolností na dôveru a príležitosť posvätiť sa. Páter Ivan Barus je kňazom v obci Dojč a v spolupráci s OZ Priatelia sv. Veroniky Giuliani robí duchovné obnovy na rôzne témy.

Informácie o aktuálnych kresťanských akciách a podujatiach vám aj dnes priniesla VÝVESKA.SK, portál, ktorý vždy vie, kde sa niečo deje.