Páter Lucián Bogucki:  Modlitba Sv. Františka – Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja

Páter Lucián Bogucki: Modlitba Sv. Františka – Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja

Pred voľbami do Európskeho parlamentu sa chceme spolu zjednotiť v modlitbe.

Všemohúci a láskavý Bože

Prežívame neisté a neľahké časy. Veľakrát sme sa presvedčili, že ak riešime veci bez teba, strácame svetlo, zamotávame sa do svojich egoizmov, uzatvárame sa do vlastných názorov a prestávame vidieť východiská.

Preto prichádzame v pokore pred tvoju tvár a prosíme o tvoju pomoc. 

Pomôž nám dôverovať ti a stavať náš život na tvojej múdrosti a na tvojom projekte lásky k ľudstvu! Pošli nám svojho Svätého Ducha a daj nám zoči-voči dnešným európskym výzvam veľkodušné srdcia, naplnené vierou, láskou, nádejou a vďačnosťou. Pomôž nám radostne sa deliť o tvoje dary so všetkými našimi bratmi a sestrami! 

Pane, svätého Františka z Assisi si urobil príťažlivým svedkom tvojho pokoja. Urob aj nás nositeľmi pokoja pre naše blízke okolie i pre celú Európu. 

Prosíme o tvoje požehnanie pre voľby do Európskeho parlamentu. Daj nám zdravý rozum a tvoje svetlo, aby sme volili zodpovedné osobnosti. Osobnosti, ktoré dlhodobo a autenticky žijú v pravde a láske. Osobnosti, ktoré sa držia princípov spravodlivej sociálnej náuky a s odvahou obhajujú morálne hodnoty, ktoré Európe dali múdrosť a stabilitu, na ktorých vyrastala aj v ťažkých časoch. 

Pane, buď s nami a pomáhaj nám spravodlivo a v pokoji spravovať svet, ktorý si nám zveril!

Viac o tejto iniciatíve nájdete tu.