FKI

Modlíme sa za Európu

Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú;
ak Hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik.

Žalm 127,1

O čo nám ide?

Deväť dní pred voľbami do Európskeho parlamentu sa zjednocujeme v intenzívnej modlitbe za Európu. Chceme tak vyjadriť, že nám na nej záleží a nie je nám ľahostajné, kto nás bude najbližšie obdobie reprezentovať. Budeme sa modliť, aby si Pán povolával múdrych a charakterných lídrov. V tejto modlitbe chceme spojiť čo najviac kresťanov.

V tomto deväťdňovom období si túžime prehĺbiť dôveru v Božiu prozreteľnosť a zároveň viac uvedomiť zodpovednosť každého jedného z nás za krajinu, ktorá nám bola zverená.

Zamyslenia k téme dňa

Počas deviatich dní sa každé ráno do volieb povzbudíme krátkym video-impulzom vždy na novú tému.

Prihlásiť na odber sa môžete nižšie.

Aby vám nič neušlo

Ak chcete každé ráno dostať video zamyslenie a znenie modlitby do vašej mailovej schránky, prihláste sa do Newslettra FKI.

Modlíme sa za Európu (deviatnik)

Všemohúci a láskavý Bože

Prežívame neisté a neľahké časy. Veľakrát sme sa presvedčili, že ak riešime veci bez teba, strácame svetlo, zamotávame sa do svojich egoizmov, uzatvárame sa do vlastných názorov a prestávame vidieť východiská.

Preto prichádzame v pokore pred Tvoju tvár a prosíme o Tvoju pomoc. 

Pomôž nám dôverovať ti a stavať náš život na tvojej múdrosti a na tvojom projekte lásky k ľudstvu! Pošli nám svojho Svätého Ducha a daj nám zoči-voči dnešným európskym výzvam veľkodušné srdcia, naplnené vierou, láskou, nádejou a vďačnosťou. Pomôž nám radostne sa deliť o tvoje dary so všetkými našimi bratmi a sestrami! 

Osobitná modlitba týkajúca sa témy daného dňa (nasleduje hneď nižšie – má byť vsunutá na toto miesto)

Prosíme o tvoje požehnanie pre voľby do Európskeho parlamentu. Daj nám zdravý rozum a tvoje svetlo, aby sme volili zodpovedné osobnosti. Osobnosti, ktoré dlhodobo a autenticky žijú v pravde a láske. Osobnosti, ktoré sa držia princípov spravodlivej sociálnej náuky a s odvahou obhajujú morálne hodnoty, ktoré Európe dali múdrosť a stabilitu, na ktorých vyrastala aj v ťažkých časoch. 

Pane, buď s nami a pomáhaj nám spravodlivo a v pokoji spravovať svet, ktorý si nám zveril!

(štvrtok, 30. mája) 

1. Bože, uzdrav srdcia ľudí zodpovedných za vojnové konflikty a vlož do nich ochotu hľadať cesty zmierenia a pokoja!

(piatok, 31. mája) 

2. Bože, ty si pôvodcom života každého človeka. Pomôž, aby sa všetci ľudia otvárali pre túto pravdu! 

(sobota, 1. júna) 

3. Bože, Európa bola prvým kontinentom, ktorý bol prakticky celý zúrodnený dobrou zvesťou – evanjeliom. Pomôž nám, Európanom, byť hrdými a vďačnými svedkami Božej milosrdnej lásky. 

(nedeľa, 2. júna) 

4. Pane, Ty si znepriatelené národy po Druhej svetovej vojne zmieril iniciatívou Roberta Schumana a ďalších kresťanov. Vznikol projekt Európskeho spoločenstva, projekt spolupráce a mieru. Vzbuď v srdciach dnešných politikov ochotu a odvahu trpezlivo zápasiť o charakter Európskej únie. 

(pondelok, 3. júna) 

5. Bože, ty nás obohacuješ rôznymi darmi. Dávaš nám všetko potrebné, aby nám nič nechýbalo pre telo aj pre dušu. Pomôž nám, aby sme neupadli do osídla konzumu, ktorý nenapĺňa dušu pokojom. 

(utorok 4. júna)

6. Pane, Sv. Františka z Assisi si urobil príťažlivým svedkom tvojho pokoja. Urob aj nás nositeľmi pokoja pre naše blízke okolie i pre celú Európu. 

(streda, 5. júna)

7. Pane, Sv. Ján Pavol II. povedal: „Európa bude skutočne Európou, keď bude dýchať oboma pľúcami – východnými i západnými“. Pomôž nám, ľuďom a národom Európy, inšpirovať sa navzájom dobrým a nechať sa poučiť aj zo zlých skúseností

(štvrtok, 6. júna) 

8. „Alebo Európa bude kresťanská, alebo nebude”, povedal Ján Pavol II. Pane, pomôž nám byť príťažlivými svedkami evanjelia, ktoré je zdrojom pravej nádeje.  

(piatok, 7. júna) 

9. Bože, prosíme za mladých, aby vedeli múdro využiť príležitosti, ktoré im ponúka zjednotená Európa – možnosti cestovania, študovania, podnikania. Aby žili aj v zodpovednosti, spolupatričnosti, solidarite a rozvíjali aj svoje vnútro. Aby dokázali využiť nadobudnuté dary pre svoj duchovný rast aj spoločné dobro.