V Európe sa posilňuje sieť katolíckych vidieckych hnutí

V Európe sa posilňuje sieť katolíckych vidieckych hnutí

V nemeckom mestečku Königswinter sa od 1. do 3. februára konalo stretnutie katolíckych vidieckych hnutí z desiatich krajín Európy. Slovensko na stretnutí zastupovalo Fórum kresťanských inštitúcií – jeho predseda Tomáš Kuzár a podpredseda Pavol Kossey. Išlo o prvé pracovné stretnutie nového dvojročného projektu PRORURE II. Jeho cieľom je najmä vzájomná výmena skúseností, posilnenie a rozšírenie existujúcej siete spolupracujúcich organizácií, zastupovanie spoločných záujmov voči politickým reprezentáciám, spoznávanie a ocenenie kultúrnej rôznorodosti a do budúcnosti, po skončení projektu, zabezpečenie inštitucionalizácie vzniknutej siete. Výsledkom stretnutia je naplánovanie všetkých ďalších šiestich stretnutí v rámci projektu PRORURE II. Viacerí externí hostia – rečníci, s ktorými mohli účastníci viesť diskusiu, vyjadrili obavy z nadchádzajúcich májových volieb do Európskeho parlamentu. Účastníci stretnutia vyjadrili podporu Európskej únii, ale súčasne zdôraznili, že politici musia poctivo načúvať a reflektovať potreby a túžby občanov. Pán Hermann Kroll-Schlütter, bývalý nemecký spolkový poslanec a taktiež bývalý predseda Katolíckeho vidieckeho hnutia v Nemecku, zdôraznil, že stabilita a súdržnosť EÚ sa buduje cez prijatie a podporu národných identít, nie cez ich potlačenie.

Predseda FKI Tomáš Kuzár vyjadril na záver svoje presvedčenie: „V Európe sme doma spoločne s našimi priateľmi z Nemecka, Francúzska, Talianska, Belgicka, Španielska, Rumunska, Bulharska, Poľska či Bosny a Hercegoviny. Každá krajina má vlastnú identitu a je dôležité, aby si každá krajina svoju identitu udržiavala a budovala. Slovensko vie spoločnej Európe veľa ponúknuť – máme skúsenosť s komunizmom, máme živú vieru, máme zmysel pre rodinu a zároveň dokážeme usilovne pracovať a pretvárať veci okolo nás.“

FKI rozbieha na Slovensku projekt Kresťan na vidieku. Cieľom projektu je iniciovať vznik hnutia, ktoré bude pomáhať oživovať vidiek v kresťanskom duchu. Účasť v európskom projekte PRORURE dáva projektu možnosť inšpirovať sa dobrými skúsenosťami a poučiť sa aj z negatívnych skúseností partnerov z rôznych krajín západnej aj východnej Európy.

PK