Tlačová správa: Veľtrh sociálnych aktivít zviditeľní tých, ktorí v boji s chudobou nezložili zbrane

Tlačová správa: Veľtrh sociálnych aktivít zviditeľní tých, ktorí v boji s chudobou nezložili zbrane

Veľtrh sociálnych aktivít 2012Fórum kresťanských inštitúcií v spolupráci s magistrátom mesta Bratislava a OC Tesco Galéria v Lamači pripravili už 7. ročník Veľtrhu sociálnych aktivít. Organizuje sa každoročne 17.októbra pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby. Formou panelovej výstavy prezentuje organizácie a aktivity, ktoré pomáhajú zmierňovať chudobu viac ako 700 000 Slovákov.

Bratislava 12.októbra 2012 –  V stredu 17. októbra sa v priestoroch OC Galérie Tesco  Lamač bude od 15.00 hod. konať Veľtrh sociálnych aktivít. Predstaví sa na ňom 18 organizácií, ktoré na Slovensku pracujú s deťmi na ulici, bezdomovcami, ponúkajú pomoc pre starých a osamelých, týraným, osamelým matkám s deťmi v núdzi, angažujú sa pre lepšiu kvalitu života zdravotne postihnutých občanov, ako aj tie, čo sa venujú sociálnemu poradenstvu a dobrovoľníctvu.

Skúsenosť so stretnutím s bezdomovcami alebo inými ľuďmi, ktorí potrebovali pomoc má každý z nás, najmä ak žije v Bratislave alebo inom väčšom meste. A mnohí z nás, aj keď by chceli účinne pomôcť, nevedia ako“ uviedla Katarína Hulmanová, celoslovenská koordinátorka projektu Sociálnych dní 2012.  Emília Bordáčová, jedna z iniciátoriek projektu doplnila: „Preto sme sa rozhodli pred 7 rokmi prvý krát zorganizovať Veľtrh sociálnych aktivít. Jeho cieľom  je osloviť verejnosť a robiť ju vnímavejšou k ľuďom, ktorí sa ocitli v existenčných problémoch a tým, ktorí majú ochotu účinne pomôcť ponúknuť ako to robiť“.

Moderovaný program s príhovormi hostí obohatený tanečným vystúpením vozičkárskeho páru z tanečného klubu Danube, spevom nevidiaceho umelca Mariána Banga ako aj viac generačnej skupiny Experiment 3G  začne o 17.00. Nad Veľtrhom sociálnych aktivít prevzal záštitu primátor Bratislavy Milan Ftáčnik.

Veľtrh sociálnych aktivít sa 17. októbra koná aj v OC Galéria Tesco Trnava a spoločne s podujatím v Bratislave je pokračovaním Sociálnych dní 2012. Tie začali v Banskej Bystrici 25. septembra pracovným stretnutím aktivistov v oblasti sociálnej pomoci, zástupcov poskytovateľov sociálnych služieb, zástupcov akademického prostredia a zástupcov verejnej správy. Pokračovali medzinárodným seminárom SOLIDARITA MEDZI GENERÁCIAMI NA TRHU PRÁCE, ktorý sa konal v Bratislave 5. a 6.10. a prezentáciou regionálnych sociálnych aktivít na Medzinárodnom maratóne mieru 7. októbra. Sociálne dni budú zavŕšené v novembri v Prešove okrúhlym stolom zástupcov štátnej správy a samosprávy, poskytovateľov sociálnych služieb, cirkví a aktivistov v oblasti sociálnej pomoci. Stretnutie bude zamerané na hľadanie dlhodobých vízií a uskutočňovanie konkrétnych čiastkových krokove pre riešenie sociálnych problémov.

17. október – Medzinárodný deň za odstránenie chudoby

Sedemnásty október bol vyhlásený za Medzinárodný deň za odstránenie chudoby uznesením Valného zhromaždenia OSN zo dňa 22.decembra 1992. Tento dátum nebol vybraný náhodne, ale viaže sa s menom francúzskeho katolíckeho kňaza Josepha Wresinského (1917 – 1988). Na jeho výzvu sa 17. októbra 1987 na námestí Trocadero v Paríži zišlo 100 000 ľudí zo všetkých sociálnych vrstiev a z rôznych končín sveta, aby vyvinuli tlak na spoločnosť k rešpektovaniu ľudských práv. Slávnostne bola osadená pamätná tabuľa všetkým obetiam hladu, nevedomosti a násilia so známym Wresinského výrokom: “Kde sú ľudia odsúdení na život v chudobe, tam sú porušované ľudské práva. Zjednotiť sa pre ich dodržiavanie je našou svätou povinnosťou”. Viac na: chudoba.sk

Bližšie informácie o Sociálnych dňoch a jednotlivých podujatiach sú priebežne zverejňované na stránke chudoba.sk.

Kontakt pre médiá

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať:
Katarína Hulmanová, celoslovenská koordinátorka projektu; 0903 783 229; hulmanova @fki.sk

Informoval: Ing. Jozef Predáč