Otvorená výzva slovenským poslancom v Európskom parlamente

Otvorená výzva slovenským poslancom v Európskom parlamente

one of usBratislava, 16. septembra 2014 – Po náročných rokovaniach boli zverejnené mená nových kandidátov na komisárov Európskej komisie, ktorých však ešte musí schváliť Európsky parlament. Fórum kresťanských inštitúcií (FKI) apeluje na slovenských poslancov v Európskom parlamente, aby v priebehu schvaľovacieho procesu nových komisárov Európskej komisie vzniesli otázku iniciatívy One of us (Jeden z nás), ktorú minulá Komisia arogantne ignorovala.

„Jeden z nás“ bola doteraz najväčšou občianskou iniciatívou od vzniku tohto mechanizmu, ktorú podpísali takmer 2 milióny občanov. Iniciatíva požadovala od Európskej únie zastavenie financovania činností, pri ktorých sa predpokladá ničenie ľudských embryí. Európska komisia tak dala facku všetkým občanom, ktorí sa zaujímajú o dianie na Európskej úrovni a snažia sa o spoluvytváranie politík.

V najbližších dňoch budú kandidáti navrhnutí na komisárov vypočúvaní Európskym parlamentom, kde musia pred poslancami demonštrovať svoju odbornosť a bezúhonnosť, ako aj víziu v rámci svojho portfólia. Európska komisia vždy deklarovala snahu priblížiť sa k občanom, počúvať ich hlas a zapojiť ich do diania na Európskej úrovni. Komisári teraz majú možnosť ukázať, či hlas občanov naozaj mienia počúvať, alebo tak, ako bývalá Komisia, občiansku iniciatívu naďalej ignorovať. Táto otázka by mala zaznieť najmä pri vypočúvaní Komisárov, ktorí sú zodpovední za oblasti, ktorých sa iniciatíva „Jeden z nás“ dotýka. Je to napríklad prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans, ktorý má vo svojom portfóliu Chartu základných práv, Carlos Moedas zodpovedný za výskum, alebo Neven Mimica, komisár, ktorý má vo svojom portfóliu rozvoj. Otázka ohľadom rešpektovania občianskych iniciatív by však mala byť položená každému komisárovi, aby verejnosť a poslanci vedeli, či Komisári rešpektujú hlas občanov, ktorých zastupujú, alebo chcú nedemokraticky presadzovať politiky proti vôli občanov, ktorí ich platia.

Poslancom vo voľbách vyslovili voliči na Slovensku svoju dôveru a právom očakávajú, že zoberú obavy kresťanskej verejnosti do úvahy. Z toho dôvodu ich vyzývajú, aby komisárov, ktorí nerešpektujú hlas občanov a demokratické princípy, odmietli. Pripomíname, že Európsky parlament v roku 2004 prinútil Taliansko stiahnuť kandidatúru politika a profesora Rocca Buttiglioneho len z toho dôvodu, že prezentoval svoje konzervatívne a kresťanské zásady. Očakávame, že poslanci Európskeho parlamentu budú rovnako dôslední aj pri posudzovaní súčasných kandidátov na komisárov Európskej komisie.

Fórum kresťanských inštitúcií (FKI) je platforma spolupráce a nositeľ impulzov v občianskej spoločnosti, v treťom sektore, politike, v kultúre, vede, vzdelávaní i v cirkvi. Ako neformálna platforma funguje od roku 1996, od roku 2004 ako občianske združenie. V súčasnosti združuje takmer 40 inštitúcií a spolupracuje s vyše 50 inštitúciami. Viac informácií: www.fki.sk

Kontakt: Veronika Remišová, Tel. 0908 88 30 80, remisova@fki.sk