Otec biskup Štefan Sečka prebral záštitu nad seminármi Kresťan na vidieku
Otec biskup Štefan Sečka prebral záštitu nad seminármi Kresťan na vidieku

Otec biskup Štefan Sečka prebral záštitu nad seminármi Kresťan na vidieku

Otec biskup Štefan Sečka dal súhlas k vykonaniu seminárov Kresťan na vidieku a prebral záštitu nad pripravovanými seminármi. Veľmi sa tomu tešíme a veríme, že iniciatíva Kresťan na vidieku prinesie dobré ovocie.

Cieľom seminárov je aktivizácia ľudí na vidieku, aby sa zapojili do rozvoja vidieka v kresťanskom duchu. Semináre sa konajú s finančným príspevkom nemeckých nadácií Renovabis a Hanns Seidel Stiftung. Veríme, že kresťania sú môžu byť hybnou silou pri riešení mnohých aktuálnych problémov, ako ich opisuje Svätý Otec František v encyklike LAUDATO SI’. Sme presvedčení, že vidiecky životný štýl je dobrým riešením pre rodinný život, podporuje solidaritu medzi generáciami, dáva priestor na budovanie vzťahov, neúmerne nezaťažuje životné prostredie  a predstavuje alternatívu globalizovanej a individualistickej spoločnosti.

Sledujte aktuálne informácie k podujatiam a iniciatíve Kresťan na vidieku – Zdravý vidiek.