Je dôležité, aby váš hlas bolo v spoločnosti lepšie počuť.
Aktuality

Aktuality

Napomáhame tomu, aby v spoločnosti viac zaznieval hlas kresťanov, ktorý by zrozumiteľným spôsobom komunikoval naše hodnoty, ako príspevok pre spoločné dobro všetkých členov spoločnosti.

Valné zhromaždenie FKI vyzvalo k solidarite s tými, ktorí v pandémii znášajú najväčšiu záťaž služby

23. marca 2021 sa uskutočnilo vôbec prvé online valné zhromaždenie Fóra kresťanských inštitúcií. Koná sa každoročne v blízkosti výročia Sviečkovej manifestácie. Zhromaždenia sa zúčastnili zástupcovia 24 členských …