Je dôležité, aby váš hlas bolo v spoločnosti lepšie počuť.

Aktuality

Napomáhame tomu, aby v spoločnosti viac zaznieval hlas kresťanov, ktorý by zrozumiteľným spôsobom komunikoval naše hodnoty, ako príspevok pre spoločné dobro všetkých členov spoločnosti.

 • Pozývame Vás na film Slobodní, ktorého sme partnerom
  Film SLOBODNÍ rozpráva príbeh kresťanského disentu na pozadí dejín 20. storočia na Slovensku. Zároveň je príbehom hľadania osobnej vnútornej slobody, ktorú je možné si zachovať v  každom režime a za každých okolností.  Tvorcovia filmu ponúkajú náhľad do života dvoch priateľov: rádiológa a matematika Silvestra Krčméryho, a Vladimíra Jukla, ktorých nazývali „generálmi tajnej cirkvi”, a ktorí zohrali významnú úlohu v boji proti totalite v Československu. Kritickí boli už voči Slovenskému štátu …
 • Pešia púť z bratislavskej Dúbravky do večného mesta
  Pred niekoľkými rokmi sme sa vybrali spolu s manželom putovať po Svätej zemi. Veľmi nás to ovplyvnilo a príbehy z evanjelia sa nám stali dôverne blízkymi a oveľa viac reálnymi.  Dnes sme starými rodičmi, dôchodcami (ako sa hovorí v Slovinsku, upokojencami).  Ešte vládzeme chodiť a nemáme bezprostrednú starosť ani o rodičov, ani o deti. Od návštevy Svätej Zeme sme mali túžbu putovať z nášho domova do Ríma, pešo …
 • Posolstvo Sviečkovej manifestácie 1988 – aktuálne v každej dobe
  Fórum kresťanských inštitúcií aj tento rok zorganizovalo pripomienku výročia Sviečkovej manifestácie, ktorá sa uskutočnila 25. marca 1988 v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí. Prvou časťou bola svätá omša v kostole Kapucínov, ktorú slúžil bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. V kázni medziiným povzbudil prítomných, aby sa zomkli a aby každý podľa svojich možností pomohol liečiť biedu a samotu vo svojom okolí, či už dobrovoľníckou pomocou – teraz …
 • Biskup Jozef Haľko: zomknime sa!
  Včera slávil otec biskup Haľko v kostole Kapucínov s mnohými veriacimi svätú omšu. Bola súčasťou spomienky na Sviečkovú manifestáciu z 25. marca 1988 Bratislave, ktorú organizuje Fórum kresťanských inštitúcií. V kázni povzbudil prítomných viacerými silnými posolstvami. Vyjadril isté paralely, samozrejme v úplne iných merítkach, medzi Sviečkovou manifestáciou a vojnou na Ukrajine. Pred 34 rokmi polievali ľudí polievacie autá špinavou vodou, aby zahasili zažaté sviečky, ktoré …
 • Historické poohliadnutie sa na Sviečkovú manifestáciu
  Keďže mnohým dnešným mladým táto udalosť už nehovorí takmer nič, pripomenieme si tieto udalosti a ich význam aj pre dnešok. Napriek tomu, že pre bežného Slováka je Sviečková manifestácia už málo významná udalosť zapadnutá prachom desaťročí, vo svojej dobe ovplyvnila vývoj a sme presvedčení, že aj dnešná doba je pozitívne ovplyvnená jej plodmi. Môžeme povedať, že na Slovensku, resp. v Česko-Slovensku výrazne prispela …
 • 34. výročie Sviečkovej manifestácie
  Fórum kresťanských inštitúcií každoročne pripomína verejnosti výročie – toho roku už 34. – Sviečkovej manifestácie. Stretneme sa v predvečer výročia, teda vo štvrtok, 24.marca. S otcom arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským budeme sláviť svätú omšu o 19:00 hodine v Kostole kapucínov. Po nej, približne o 20:00 hodine, sa presunieme v sviečkovom sprievode ku pamätníku na námestí Eugena Suchoňa, kde prebehne krátky program. …
 • Rezolúcia OSN ku Dňu za odstránenie chudoby
  47. zasadnutie Položka agendy 81 UZNESENIE PRIJATÉ VALNÝM ZHROMAŽDENÍM [na základe správy Druhého výboru (A/47/721)] 47/196 . Slávenie medzinárodného dňa za odstránenie chudoby Valné zhromaždenie, konštatuje, že odstránenie chudoby a biedy vo všetkých, no zvlášť v rozvojových krajinách, sa stalo jednou z priorít rozvoja v 90-tych rokoch a domnieva sa, že úsilie o odstránenie chudoby a biedy si vyžaduje informovanosť verejnosti, víta skutočnosť, že v posledných …
 • Joseph Wresinski
  “Kde sú ľudia odsúdení na život v chudobe, tam sú porušované ľudské práva. Zjednotiť sa pre ich dodržiavanie je našou svätou povinnosťou.” 17. október bol uznesením Valného zhromaždenia OSN zo dňa 22.decembra 1992 vyhlásený za Medzinárodný deň za odstránenie chudoby. Tento dátum nebol vybraný náhodne. Viaže sa s menom francúzskeho katolíckeho kňaza Josepha Wresinského (1917 – 1988). Narodil sa 12. …
 • Nový riaditeľ Renovabis prijal zástupcov Fóra kresťanských inštitúcii
  Na Slovensko v týchto dňoch zavítal prof. Dr. Thomas Schwartz, ktorý nastupuje v týchto dňoch do úradu  riaditeľa nemeckej nadácie Renovabis – akcie pomoci nemeckých katolíkov krajinám strednej a východnej Európy. Sprevádza ho Dr. Thomas Schumann, hovorca Renovabisu. Popri sledovaní návštevy Svätého Otca si hostia z Nemecka v nedeľu našli čas aj na pracovno-spoločenské stretnutia s FKI, s parterom, s ktorým už dlhší čas na Slovensku spolupracujú. Fórum kresťanských …
 • Nemeckí hostia z Renovabisu navštívili Slovensko pred návštevou Svätého Otca
  Na Slovensko   zavítal tlačový tajomník nemeckej  nadácie Renovabis pán Thomas Schumann a redaktori KNA  (KAHOLISCHE NACHRICHTENAGENTUR). Cieľom ich cesty je informovať nemecké cirkevné médiá o ceste pápeža Františka na Slovensko počas najbližších 4 týždňov. Na ceste po Slovensku ich sprevádzal  P. Tibor Reimer SDB. Oslovovali  Slovákov, ktorí sa stretnú s pápežom. František sa  bude stretávať s projektovými partnermi Renovabis a tiež uvidí projekty …
 • Starí rodičia si zaslúžia špeciálnu pozornosť
  V nedeľu 25. júla budeme sláviť prvý krát Svetový deň starých rodičov a seniorov. Tento deň ustanovil Svätý Otec František 31. januára. Pripomínať si ho budeme každoročne, vždy štvrtú nedeľu v júli v blízkosti sviatku svätých Joachima a Anny, rodičov Panny Márie. Témou 1. svetového dňa sú slová z Matúšovho evanjelia: „Ja som s tebou po všetky dni“ (Porov. Mt 28,20), ktoré …
 • Leto so svätými – duchovná príprava na návštevu pápeža Františka
  Milí priatelia, mnohí už určite oddychujete so svojimi rodinami a užívate si čas relaxu a pokoja. Povzbudenie potrebuje určite aj naša duša, a tak máme pre Vás ponuku. Pripravili sme miniprojekt s názvom Leto so svätými.   Počas leta vždy v pondelok, stredu a piatok hneď ráno nájdete malé povzbudenie pre dušu na našom profile na Facebooku alebo ak nemáte sociálne siete, …
 • Webinár: Družstvo ako cesta k bytu
  Mile priateľky a priatelia,pozývame Vás na online webinár Rodina potrebuje bývať Družstvo ako cesta k bytu Ako zabezpečiť bývanie a nevymýšľať koleso. Medzi európskymi krajinami patrí Slovensko k tým s najrýchlejšie rastú cimi náklady na bývanie. Preto je nevyhnutné hľadať riešenia, ktoré umožnia rodinám dôstojne bývať. Na webinári Vám predstavíme družstvá a družstevný spôsob výstavby ako jednu z ciest k …
 • Hudobná výpoveď rapera ku kampani Deň rodiny “Otec nablízku”
  Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny 15. mája organizuje Fórum kresťanských inštitúcií v spolupráci s partnermi kampaň  „Deň rodiny 2021 „Otec nablízku“.  Súčasťou kampane je aj séria videoklipov, v ktorých sa známe osobnosti k téme vyjadrujú z rôznych pohľadov a rôznymi formami.  Prvým zo série je dojímavý hudobný videoklip s hlbokými textami, ktorý modernou formou rapu komunikuje, že otec nablízku je to, na čom záleží. … “ vlastne …
 • Celoslovenská umelecká súťaž Dňa rodiny 2021
  Fórum kresťanských inštitúcií a Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach pod záštitou predsedu Rady pre rodinu pri KBS arcibiskupa Cyrila Vasiľa vyhlasuje celoslovenskú umeleckú súťaž Dňa rodiny 2021 OTEC NABLÍZKU. Téma Dňa rodiny 2021 prepája rok svätého Jozefa a rok Rodiny Amoris Leatitia. Cieľom súťaže je poskytnúť priestor deťom, mladým i dospelým na zamyslenie sa nad dôležitosťou otca v našich životoch. Súťažná forma je už len …
 • FKI v roku 2019 ocenilo manželov Ďurikovičovcov
  FKI udeľuje cenu Vy ste svetlom sveta osobnostiam ako ocenenie ich významného dlhoročného prínosu pri vnášaní kresťanských hodnôt do spoločnosti. FKI ju udelilo manželom Ďurikovičovcom za dlhoročnú obetavú a systematickú angažovanosť pri rozvíjaní malých kresťanských spoločenstiev rodín, z ktorých sa koncom 60-tych rokov minulého storočia sformovalo Hnutie kresťanských rodín. Budovanie malých spoločenstiev sa ukázalo ako prorocké dielo – tak pre deti, ako i pre mládež …
 • Valné zhromaždenie FKI vyzvalo k solidarite s tými, ktorí v pandémii znášajú najväčšiu záťaž služby
  23. marca 2021 sa uskutočnilo vôbec prvé online valné zhromaždenie Fóra kresťanských inštitúcií. Koná sa každoročne v blízkosti výročia Sviečkovej manifestácie. Zhromaždenia sa zúčastnili zástupcovia 24 členských organizácií a členovia predsedníctva. FKI je platformou pre spoluprácu kresťanských organizácií za účelom vnášať do spoločnosti kresťanské princípy. V úvode si účastníci vypočuli video pozdrav Dr. Christiana Hartla, výkonného riaditeľa RENOVABIS (Nadácia pomoci nemeckej cirkvi …
 • ODVAHA DNES – 33. výročie Sviečkovej manifestácie
  Sviečková manifestácia (SM) je jednou z  najvýznamnejších udalostí novodobých slovenských dejín, ako najodvážnejšie vystúpenie občanov Slovenska  v období komunistickej diktatúry. Iniciatíva vyšla z prostredia tzv. tajnej cirkvi, katolíckeho disentu. Bola to iniciatíva kresťanov podporovaná aj ľuďmi iných ideologických zameraní. Jej tri požiadavky: 1.      za menovanie katolíckych biskupov pre uprázdnené diecézy na Slovensku podľa rozhodnutia Svätého otca, 2.      za úplnú náboženskú slobodu v Československu a 3.      za …
 • Lídri kresťanských spoločenstiev v kampani #prihlasimeSa✅
  Útoky na kresťanstvo a Cirkev znášame z každej strany. Politika, školstvo, médiá, kultúra sú v mnohom nastavené proti kresťanstvu a proti Cirkvi. Toto sa nakoniec prejavilo aj v súvislosti so sčítaním obyvateľov, kedy viacero organizácií i jednotlivcov nabádalo ľudí, aby sa neprihlásili k viere a tak manipulovali štatistické údaje.Na pôde Fóra kresťanských inštitúcií sme preto iniciovali kampaň #prihlasimeSa, kde sme prostredníctvom viacerých …
 • Deň rodiny 2021 – „Otec nablízku“
  Už po trinásty raz sa bude na celom Slovensku sláviť Medzinárodný deň rodiny vyhlásený Valným zhromaždením OSN na 15. máj. Deň rodiny organizovaný pod hlavičkou Fórum kresťanských inštitúcií od roku 2009 je kampaňou a verejnou oslavou hodnoty rodiny založenej manželstvom muža a ženy s cieľom dostať rodinu do centra pozornosti celej spoločnosti.  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vo svojej správe  k 15. máju 2020 …

Ďalšie články