Tipy na týždeň – Ježišovo stolovanie v Lukášovom evanjeliu, duch. obnova pre manželov v Košiciach, sympózium “Dôstojnosť ľudskej osoby v chorobe a starobe”

Tipy na týždeň – Ježišovo stolovanie v Lukášovom evanjeliu, duch. obnova pre manželov v Košiciach, sympózium “Dôstojnosť ľudskej osoby v chorobe a starobe”

Aj tento týždeň pre Vás vyberáme zo širokej ponuky zaujímavých a duchovne obohacujúcich podujatí. Čaká nás cyklus biblických katechéz Ježišovo stolovanie v Evanjeliu podľa Lukáša, Duchovná obnova pre manželov v Košiciach a medzinárodné sympózium Dôstojnosť ľudskej osoby v chorobe a starobe. Viac sa už ale dozviete z výberu podujatí internetovej stránky VÝVESKA.SK, portálu, ktorý vždy vie, kde sa niečo deje.

Ježišovo stolovanie v Evanjeliu podľa Lukáša

Pozývame Vás na cyklus biblických katechéz, ktoré budú v dňoch 25. – 27. januára prebiehať vo farnosti Považská Bystrica – Rozkvet v kostole Panny Márie Lasaletskej, pod názvom “Ježišovo stolovanie v Evanjeliu podľa Lukáša”. Celou sériou zaujímavých biblických katechéz o Teológii Eucharistie rannej cirkvi bude sprevádzať populizátor biblickej vedy a predovšetkým veľký milovník Svätého písma Rastislav Dvorový. Tento katolícky kňaz, pochádzajúci z Košíc, sa aktuálne venuje pastorácii pútnikov vo Svätej zemi a v misijnom seminári v Izraeli vyučuje bohoslovcov. Podelí sa s nami o svoje zaujímavé biblické poznatky a myšlienky.

Duchovná obnova pre manželov v Košiciach

Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach v spolupráci s Komunitou Emanuel organizuje Duchovnú obnovu pre manželov, ktorá sa bude konať v priestoroch Teologickej Fakulty v Košiciach. Pozostávať bude z troch stretnutí, z nich prvé sa uskutoční v sobotu 26. januára od 08:30 hod., ďalšie dve stretnutia sú naplánované na 9. februára a 2. marca tohto roku. Program obnovy bude zahŕňať impulz na danú tému, adoráciu, zdieľanie v skupinách, čas pre pár, svätú omšu, program pre deti, obed a agapé. Impulzy na jednotlivé témy budú pripravené manželskými pármi. Pre deti bude pripravený program plný hier a zábavy. Stretnutie je otvorené pre všetky manželské páry, ktoré túžia po oživení a prehĺbení vzájomného vzťahu a hľadajú povzbudenie do svojho manželského a rodinného života. Nezáleží na tom, či ste spolu krátko alebo už dlhší čas, či svoju vieru praktizujete, alebo ste na ceste hľadania.

Dôstojnosť ľudskej osoby v chorobe a starobe

Do pozornosti by sme Vám chceli dať aj medzinárodnú konferenciu “Dôstojnosť ľudskej osoby v chorobe a starobe”, ktorá sa bude konať 7. februára v aule Rímskokat. cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave. Toto sympózium predstavuje tradičné jarné podujatie Konferencie biskupov Slovenska s medzinárodnou účasťou. Konferenciu otvorí predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský, vystúpi na nej aj predstaviteľ Kongregácie pre náuku viery, Ján Ďačok z Pápežskej univerzity Gregoriana v Ríme, prof. Claudio Sartea, člen Bioetickej komisie Lekárskej fakulty rímskej univerzity Tor Vergata a prof. Antonio G Spagnolo, riaditeľovi Bioetického inštitútu Lekárskej fakulty pri Katolíckej univerzite Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Ríme. Okrem iného budú hovoriť na témy utrpenia a smrti v súčasnej západnej kultúre, o dôstojnosti ľudského života v politikách krajín EÚ, ale aj eutanázii a paliatívnej starostlivosti.

Informácie o aktuálnych kresťanských akciách a podujatiach vám aj dnes priniesla VÝVESKA.SK, portál, ktorý vždy vie, kde sa niečo deje.