Fórum kresťanských inštitúcií pripravuje ďalší ročník obľúbeného podujatia Deň rodiny

Fórum kresťanských inštitúcií pripravuje ďalší ročník obľúbeného podujatia Deň rodiny

V stredu 15.1.2019 sa symbolicky na mieste prijatia pre rodiny v Rodinkove v Belušských Slatinách konalo prípravné pracovné stretnutie ku Dňu rodiny 2020. Zúčastnili sa ho organizátori z rôznych regiónov Slovenska – z Centra pomoci pre rodinu v Trnave, Centra pre rodinu v Nitre, v Košiciach, organizátori z Ružomberka, Hruštína a z Banskej Bystrice ako aj zástupkyňa Citizengo Miriam Kuzárová. Fórum kresťanských inštitúcií reprezentovali  Katka Hulmanová, Pavol Kossey a Ján Fabičovic, ktorý má v rámci FKI Deň rodiny na starosti,  

Účastníci zreflektovali svoje skúsenosti a dojmy z minulého ročníka a zhodli sa, že ide o obľúbené podujatie, ktoré v spoločnosti poukazuje na dôležitosť rodiny a prináša povzbudenie a radosť. Ak je rodina funkčná, prináša všetkým jej členom istotu, pomoc a stabilitu. 

Ján Fabičovic informoval, že v prieskumoch verejnej mienky ľudia dlhodobo uvádzajú rodinu ako svoju najdôležitejšiu hodnotu. Napriek tomu svojim blízkym často nevenujú toľko času, koľko by si zaslúžili a potrebovali. Podľa nedávno konaného výskumu Trnavskej univerzity len 27 % mužov a 61 % žien na Slovensku má dostatok času na výchovu a spoločne trávený čas s deťmi. Jedna z vecí, ktorú ľudia na sklonku života ľutujú je, že netrávili dosť času so svojou rodinou.  

Preto heslom Dňa rodiny 2020 je “DARUJEM TI ČAS”. Organizátori chcú zvýšiť v spoločnosti povedomie o dôležitosti a nenahraditeľnosti času stráveného s rodinou. V kampani i na jednotlivých podujatiach Dňa rodiny v mestách a obciach  sa bude viac hovoriť o tom, koľko času trávime so svojimi najbližšími – manželským partnermi, deťmi, rodičmi, súrodencami a príbuznými a tiež akým spôsobom ho trávime. Čas venovaný rodine je najlepšia investícia.

Súčasťou stretnutia bol aj workshop s marketingovým poradcom Jaroslavom Dodokom, ktorý priblížil používanie nástrojov komunikácie a ponúkol tipy, ako efektívne  osloviť potenciálnych účastníkov pripravovaných podujatí.

Oslavy Dňa rodiny sa na Slovensku konajú od roku 2009, kedy FKI iniciovalo a organizovalo prvý Deň rodiny v Bratislave.  V roku 2019 sa podujatie konalo na 34 miestach na Slovensku a zúčastnilo sa ho viac ako 30 tisíc ľudí.

 

Bernadeta Zacherová, FKI

One comment

  1. Pingback: Prípravy osláv Dňa rodiny 2020 sme zahájili! – Deň rodiny Banská Bystrica

Comments are closed.