FKI prvý raz udelilo cenu Vy ste svetlo sveta, prevzali ju štyria laureáti

FKI prvý raz udelilo cenu Vy ste svetlo sveta, prevzali ju štyria laureáti

Fórum kresťanských inštitúcií po prvýkrát udelilo cenu „Vy ste svetlo sveta“. Za významný dlhoročný prínos pri vnášaní kresťanských hodnôt do spoločnosti ju získali štyria laureátri. Cenu dostali Terézia Lenczová, čestná predsedníčka Slovenskej spoločnosti pre rodinu (SSR), poslankyňa Európskeho parlamentu a súčasná predsedníčka SSR Anna Záborská, Katarína Hulmanová, bývalá predsedníčka FKI a in memoriam Ladislav Lencz, manžel Terézie. Na slávnosti, ktorá sa konala v pondelok 19. novembra 2018, sa prítomným prihovoril duchovný sprievodca FKI, bratislavský eparcha Mons.Peter Rusnák. Predniesol inšpiratívny biblický pohľad na autentický génius ženy ako manželky, matky i ako spoločenskej osobnosti.

Všetky tri ocenené spája aktívny postoj k rodine. Majú svoje vlastné, ale sa aj dlhodobo angažujú za to, aby v súčasnej spoločnosti fenomén manželstva a rodiny zostal tým, čo zamýšľal Stvoriteľ a čo je dlhodobým základom hlbokého ľudského šťastia a stability spoločnosti. Ladislavovi Lenczovi je Slovensko okrem iného vďačné za projekt etickej výchovy, ktorá pomáha mladým otvárať sa pre lásku, pre pozitívne, prosociálne hodnoty. Všetci ocenení svoj život ukotvili v hľadaní a plnení božej vôle a súčasne v evanjeliovom povedomí – sme neužitoční sluhovia, urobili sme, čo sme boli povinní urobiť. Atmosféru večera svojimi piesňami dotvorila Zuzana Eperješiová, ktorá pôsobí pod umeleckým menom Skyva a tiež moderátor a herec Štefan Bučko.

Slávnostný večer nasledoval po pracovnej časti výročného valného zhromaždenia FKI, ktorej sa zúčastnilo 40 zástupcov z 24 organizácií. Delegáti zhodnotili uplynulé obdobie a prijali spoločný plán na budúci rok. V diskusii viacerí zdôraznili zodpovednosť kresťanov za spoločnosť aj v súvislosti s rôznymi voľbami. Na Slovensku budú budúci rok voľby prezidenta a voľby do Európskeho parlamentu. FKI chce prispieť k pestovaniu zdravej kresťanskej občianskej kultúry. Valné zhromaždenie zvolilo aj štyroch nových, resp. staronových členov predsedníctva FKI: Jána Fabičovica za Priateľov Domu Quo vadis, Jána Gaspera, raiditeľa Evanjelickej diakonie, Katarínu Hulmanovú z Katolíckej jednoty Slovenska a Pavla Kosseya, predsedu Fóra pre verejné otázky.

Pavol Kossey