Stovky ľudí sa rozlúčili s Vladimírom Juklom, generálom tajnej Cirkvi

Stovky ľudí sa rozlúčili s Vladimírom Juklom, generálom tajnej Cirkvi

Zádušná omša za Vladimíra JuklaStovky veriacich, priateľov, známych sa v utorok lúčili s Vladimírom Juklom. Katolíckeho kňaza, ktorý zomrel 1. mája, považovali jeho známi za človeka, ktorý sa celý život snažil o službu pravde, dobru a láske. Bol väznený za náboženskú činnosť, tajne ordinovaný, so Silvestrom Krčmérym stál pri zrode sekulárneho inštitútu Spoločenstvo Fatima (SF). Svätú omšu s pohrebnými obradmi v Katedrále sv. Martina v Bratislave slávil s ďalšími biskupmi a kňazmi bratislavský arcibiskup a metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

Fotografie zo sv. omše a pohrebu

“Duchovný otec Vladimír Jukl stojí pred naším zrakom ako človek, ktorý cez celý svoj život dokazoval svoju vieru, že Ježiša poslal Boh,” povedal v homílii arcibiskup Zvolenský. V duchu liturgických čítaní priblížil hlavné medzníky jeho života. Spomenul roky štúdií, práce, roky perzekúcií a väzenia, spolupráce so Silvestrom Krčmérym a chorvátskym kňazom Tomislavom Kolakovičom či duchovnú formáciu mládeže. V závere poznamenal, aby prítomní, dotknutí jeho príkladom, za jeho život ďakovali a nasledovali jeho apoštolského ducha.

Pohreb Vladimíra Jukla, príhovor NeupauerNa Vladimíra Jukla spomínali v závere aj ďalší rečníci. Vzájomnú spoluprácu, ktorá trvala roky, ocenil v kondolenčnom liste kardinál Ján Chryzostom Korec, ktorý ho tajne vysvätil za kňaza. “Prvý raz mi ho predstavil jeho verný priateľ Silvo (Silvester Krčméry), ktorý ma navštívil, keď som sa vrátil po ôsmich rokoch predčasne z väzenia v tzv. Pražskej jari,” napísal kardinál Korec. Obaja mu predstavili plány s laickým apoštolátom a prosili ho, aby mohli s ním spolupracovať ako s biskupom. List prečítal generálny vikár Žilinskej diecézy Mons. Ladislav Stromček.

Za Konfederáciu politických väzňov sa s Juklom rozlúčil bývalý politický väzeň, básnik Rudolf Dobiáš. Pred prítomnými vystúpil aj bývalý disident František Mikloško. Rozhodujúcimi hýbateľmi Cirkvi na Slovensku v komunizme boli podľa neho biskupi, kňazi, rehoľníci, rehoľníčky, veriaci rodičia a generácia Kolakovičovcov, v ktorej bol práve Jukl a Krčméry. Všetkých, ktorý sa rôznym spôsobom hlásia k odkazu Vladimíra Jukla, ocenil podpredseda Národnej rady SR Ján Figeľ. Vyjadril však poľutovanie nad tým, že slovenské štátne orgány jeho prínos neocenili, kým ešte žil.

Pohreb Vladimíra Jukla“Žil naplno. So Silvom ste nám asi viac dať nemohli, dali ste všetko. Preto ti vyslovujem, za spoločenstvo Fatima, ktorého si spoluzakladateľ, veľké ďakujem. Majster Ježiš nech ti je sám odmenou. Mnohé chvíle, spolu prežité, sa možno nedostanú do kníh a životopisov, no pre nás v spoločenstvo ostanú bohatstvom rodinnej intimity,” povedal predstavený spoločenstva Fatima Daniel Bédi pred katafalkom s truhlou zosnulého Vladimíra Jukla. Poďakoval aj tým, ktorí sa o Jukla starali až do konca jeho života.

Smútočné zhromaždenie sa po pohrebnej svätej omši v Katedrále sv. Martina presunulo na cintorín v Slávičom údolí, kde na kňaza spomínali predseda Fóra kresťanských inštitúcii (FKI) František Neupauer, predseda Hnutia kresťanských rodín Vladimír Ďurikovič, predseda Jednoty slovenských matematikov a fyzikov Martin Kalina a opäť Daniel Bédi. Po ruskej mariánskej piesni, ktorú prítomní zaspievali, Vladimíra Jukla pochovali vedľa jeho príbuzných.

Zdroj: TK KBS

Foto: Karol Dubovan