Nedeľa patrí rodine

Nedeľa patrí rodine

>> Chcem podporiť výzvu. <<

Toto je hlavná myšlienka výzvy, ktorú najvyšším predstaviteľom nášho štátu sformulovalo Fórum kresťanských inštitúcií. Reaguje tak na viaceré podnety svojich členov i na podnety mimo samotného Fóra. 

Vo výzve žiada, aby kompetentní vyvinuli všetko úsilie na presadenie voľnej nedele pre čo najviac rodín. Aby ľudia, ktorých práca počas nedele nie je nevyhnutná, nemuseli pracovať. Voľná nedeľa pre pracovníkov obchodoch by mala zostať aj po korona kríze. Iniciatíva chce pomôcť pri spoločenskej diskusii o tejto téme, aby táto zmena prešla s čo najväčším celospoločenským konsenzom. Autori výzvy sú presvedčení, že existujú jasné dôvody na to, aby sa spoločnosť dohodla a chránila pre všetkých istú dôležitú hodnotu, ktorú samotný trh neochráni. Bez voľnej nedele by mal totiž týždeň iba sedem pracovných dní. Predseda FKI Tomáš Kuzár: “V západných štátoch EU je bežné, že nedeľa je voľným dňom. Na Slovensku je už vhodná doba nato, aby voľná nedeľa bola štandardom uj u nás “

Výzva je otvorená tak pre jednotlivcov ako aj pre organizácie. Jednotlivci svoju podporu môžu vyjadriť tu. Organizácie potvrdia svoju podporu zaslaním mailu na info@fki.sk , pričom uvedú názov organizácie a meno štatutára. Zoznam organizácií (spolu-signatárov) bude súčasťou listu, ktorý bude doručený predstaviteľom štátu. Stane sa tak v piatok, 15. mája, kedy sa z rozhodnutia OSN každoročne pripomína Medzinárodný deň rodiny.

 

>> Chcem podporiť výzvu. <<

Za voľnú nedeľu

výzva najvyšším štátnym predstaviteľom

 

Vážená pani prezidentka SR,

vážený pán predseda NR SR,

vážený pán predseda vlády SR,

vážené členky a členovia vlády SR,

vážené poslankyne a poslanci NR SR,

 

nedeľa patrí rodine.

 

Rodičia s deťmi potrebujú v týždni aspoň jeden spoločný voľný deň bez práce, aby mohli mať plnú účasť na rodinnom, kultúrnom, spoločenskom a náboženskom živote a tiež, aby mali primeraný čas na oddych a načerpanie nových síl.

Obzvlášť kľúčové je to v prípade matiek, a najmä rodičov – samoživiteľov, pre ktorých je obrovskou výzvou zosúladiť rodinný život s pracovnou nedeľou.

Sedemdňový týždeň zavŕšený nedeľným odpočinkom udáva rytmus našej spoločnosti. Voľná nedela je symbolom ľudskej dôstojnosti: človek nie je len homo economicus – otrok zisku, robot, “ľudský zdroj”.

Voľná nedeľa umožňuje človeku vnímať život z inej perspektívy, iným spôsobom prežívať svoje vzťahy – k Bohu, k ľuďom a k sebe samému. Bez voľnej nedele má týždeň iba sedem pracovných dní.

Spoločná voľná nedeľa posilňuje súdržnosť v spoločnosti. Dáva priestor na dlhší pobyt v prírode, na šport. Znižuje riziko dlhodobého vyčerpania, vyhorenia, má priaznivý vplyv na zdravie a bezpečnosť pracovníkov.

Nedeľná práca neprináša také ekonomické benefity, ktoré by vyvážili riziká, ktoré sú s ňou spojené. V mnohých prípadoch je to práve naopak. Voľná nedeľa je pre mnohých obchodníkov vrátane veľkých reťazcov ekonomicky výhodnejšia, pokiaľ budú zatvoreté všetky obchody. Zákazníci si nakúpia v iné dni a obchody ušetria nedeľné prevádzkové náklady.

V súčasnej výnimočnej situácii sú obchody v nedeľu zatvorené. Všetci sme si mohli vyskúšať, že plnohodnotne vieme žiť aj bez nakupovania v nedeľu. Doprajme našim predavačkám, predavačom a ďalším pracovníkom aj ich rodinám túto výsadu, aj keď korona-kríza pominie.

Skutočne vyspelá spoločnosť hľadá spôsoby, ako dopriať voľnú nedeľu čo najväčšiemu počtu svojich členov.

Je samozrejmé, že niektoré povolania si vyžadujú nepretržitú prevádzku a pracovníci, ktorí ju zabezpečujú, si zasluhujú náležité ocenenie a našu vďaku.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny, ktorý sa každoročne oslavuje 15.mája, Vás preto žiadame, aby ste vyvinuli všetko úsilie na presadenie voľnej nedele pre čo najviac rodín. Aby ľudia, ktorých práca počas nedele nie je nevyhnutná, nemuseli pracovať.

 

Pretože nedeľa patrí rodine.

 

>> Chcem podporiť výzvu. <<

 


Radi by sme vám ešte dali do pozornosti reláciu Hosť dobrého rána, v ktorej bol hosťom Štefana Chrappu podpredseda FKI Pavol Kossey a venovali sa téme voľnej nedele.