Výzvu Za voľnú nedeľu už podporili tisícky ľudí a vyše 50 organizácií

Výzvu Za voľnú nedeľu už podporili tisícky ľudí a vyše 50 organizácií

Výzvu Za voľnú nedeľu, ktorú iniciovalo Fórum kresťanských inštitúcií, už podporilo vyše 15-tisíc občanov Slovenskej republiky a takmer 60 neziskových a odborových organizácií. FKI to dnes oznámilo pri príležitosti 27. Svetového dňa rodiny. Fórum každoročne v tento a v ďalších dňoch koordinuje oslavy Dňa rodiny, tentokrát sa však pre pandémiu koronavírusu nekonajú.

Výzva Za voľnú nedeľu sa obracia na najvyšších štátnych predstaviteľov s požiadavkou rešpektovania voľnej nedele aj po koronakríze. Vo výzve žiada, aby kompetentní vyvinuli všetko úsilie na presadenie voľnej nedele pre čo najviac rodín. Aby ľudia, ktorých práca počas nedele nie je nevyhnutná, nemuseli pracovať. Obzvlášť kľúčové je to v prípade matiek, a najmä rodičov – samoživiteľov, pre ktorých je obrovskou výzvou zosúladiť rodinný život  s pracovnou nedeľou. Spoločná voľná nedeľa posilňuje súdržnosť v spoločnosti a umožňuje človeku vnímať život z inej perspektívy, iným spôsobom prežívať svoje vzťahy – k Bohu, k ľuďom a k sebe samému. Výzva je k dispozícii TU.