Prijatie u pani prezidentky

Prijatie u pani prezidentky

Sviečková manifestácia nesporne patrí medzi dôležité chvíle našich novodobých dejín. Je to udalosť, ktorá nerozdeľuje, ale spája. Vážime si, že sme sa mohli zúčastniť stretnutia s pani prezidentkou, na ktorom chcela osobne vyjadriť svoju vďaku a úctu tým, ktorí sa na nej zúčastnili alebo ju pripravovali.

Dnes už zosnulý kňaz Rudolf Fiby svojím rozhodnutím: „Sviečku a odvahu mám“ – prelomil atmosféru strachu a obáv organizátorov, a to rozhodlo o konaní manifestácie. Išlo o veľkú vec, pretože verejný protest bol dovtedy nepredstaviteľný. Sviece v rukách aktivistov za náboženskú slobodu symbolizovali predovšetkým Ježiša Krista, ktorý je podľa Jánovho evanjelia skutočné “svetlo sveta” (Jn 8, 12). Je to to svetlo, ktoré ani to najsilnejšie vodné delo na svete nedokáže zahasiť. 

Aj dnes sa chceme vkladať do zápasu o spoločné dobro, prekonávať škodlivý individualizmus. Chceme pamiatku Sviečkovej manifestácie udržiavať ďalej, pretože dnešní mladí o nej nevedia. Je dobré, že máme v histórii udalosť, ktorá nás nerozdeľuje, ale spája. Pani prezidentka nám vyjadrila svoju podporu a ochotu byť naďalej k dispozícii, aby sme spoločne šírili odkaz Sviečkovej manifestácie v spoločnosti.

Foto: Kancelária prezidentky Slovenskej republiky