Na Slovensko sa vrátili účastníci púte laických hnutí a združení v Ríme

Na Slovensko sa vrátili účastníci púte laických hnutí a združení v Ríme

Bratislava, 16. februára (TK KBS) – Uplynulý víkend a prvé tri dni tohto týždňa patrili tretiemu ročníku púte predstaviteľov laických hnutí a združení k hrobu sv. Cyrila v Ríme. Počas cesty, z ktorej sa vrátili dnes ráno, mali možnosť stretnúť sa s viacerými osobnosťami pôsobiacimi vo „Večnom meste“, Vatikáne a v štruktúrach Rímskej kúrie. Navštívili viaceré baziliky a kostoly, hroby svätých, slovenské veľvyslanectvo v Taliansku a pri Svätej stolici, Vatikánsky rozhlas, uctili si pamiatku vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda, zúčastnili sa na generálnej audiencii i tradičnom nedeľnom príhovore Svätého Otca pred modlitbou Anjel Pána.

Prvou zastávkou slovenských pútnikov bola v sobotu 11. februára talianske mesto Padova, kde navštívili Baziliku sv. Antona Paduánskeho. Svätec je považovaný za jedného z najobľúbenejších svätých v Taliansku. V mohutnej stavbe, vybudovanej v 13. a 14. storočí, je aj pochovaný. Putovanie pokračovalo v Ríme návštevou jednej zo štyroch rímskych patriarchálnych bazilík – Baziliky sv. Pavla za hradbami. Bola postavená v 4. storočí nad pravdepodobným hrobom apoštola Pavla, mimo mestských hradieb. Na mieste slávili pútnici v Kaplnke sv. Benedikta sv. liturgiu s kňazmi a vladykom Rusnákom.

Svätý otec zdraví slovenských pútnikov

Nedeľné putovanie bolo spojené s návštevou Baziliky Santa Maria Magiore, v ktorej v roku 868 udelil pápež Hadrián II. sv. Cyrilovi a Metodovi povolenie používať staroslovienčinu ako štvrtý bohoslužobný jazyk (po latinčine, gréčtine a hebrejčine). Zástupcovia hnutí a združení navštívili aj Kostol Santa Prassede (s rôznymi byzantskými mozaikami), Baziliku San Pietro in Vincoli (Svätý Peter v reťaziach) a ďalšie chrámy. Nechýbala ani návšteva ruín veľkého amfiteátra v strede Ríma – Koloseum, bývalé námestie (fórum) v Ríme v staroveku – Forum Romanum a ďalšie rímske pamiatky.

Súčasťou nedeľného programu bola aj účasť na nedeľnom príhovore Svätého Otca pred modlitbou Anjel Pána, ako aj spoločná diskusia a svätá omša s predsedom Pápežskej rady pre laikov Stanisławom Ryłkom. Kardinál Ryłko, s ktorým sa pútnici stretli v v Pápežskom slovenskom kolégiu svätého Cyrila a Metoda v Ríme, označil pútnikov za protagonistov novej evanjelizácie, ktorí majú v misijnom poslaní Cirkvi svoje „nezastupiteľné miesto“.

::Príhovor Svätého Otca v slovenčine v plnom znení::

::Benedikt XVI. poukázal na násilie v Sýrii::

::Benedikt XVI. pozdravil slovenských pútnikov po slovensky::

::Príhovor kardinála Stanisława Ryłka v plnom znení::

::Úryvky z diskusie s kardinálom Ryłkom::

::Homília kardinála Stanisława Ryłka v plnom znení::

::Audio homílie kardinála Stanisława Ryłka v plnom znení::

Bazilika sv. Petra vo Vatikáne je miestom, ktoré ako prvé navštívili slovenskí pútnici v pondelok. V skorých ranných hodinách slávili sv. liturgiu v kryptách pred hrobom sv. Petra, a potom absolvovali prehliadku Baziliky. Pokračovali návštevou Kostola Chiesa Nuova (hrob sv. Filip Neriho), Kostola sv. Augustína (hrob sv. Moniky, matky sv. Augustína), Kostola San Luigi dei Francesi, Kostol Najsvätejšieho Mena Ježišovho a ďalšie chrámy. Zavítali i do pôvodnej antickej stavby v Ríme – Panteónu, Baziliky Svätých apoštolov a na najvyšší zo všetkých pahorkov, na ktorých bol postavených Staroveký Rím, Kapitol.

Súčasťou putovania bola aj zastávka na slovenskom veľvyslanectve v Ríme, ktoré sa nachádza v jednej budove spolu s veľvyslanectvom Slovenska v Taliansku. Zástupcov laických hnutí a združení v ich priestoroch privítal veľvyslanec SR pri Svätej stolici Jozef Dravecký. O Kongregácii pre východné cirkvi, jej práci a poslaní, vzťahoch medzi katolíkmi a pravoslávnymi, o jubilejnom roku spojenom z prípravou aktivít na 1150. výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše územie a ďalších témach spolu na veľvyslanectve debatovali pútnici aj s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom, ktorý je sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi. O svojej misii pútnikom rozprávala aj slovenská veľvyslankyňa so sídlom v Ríme Mária Krasnohorská.

::Rozhovor s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom::

Utorkové putovanie pútnikov začalo v Bazilike Svätého Kríža v Jeruzaleme. Bola založená na podnet sv. Heleny a jej syna cisára Konštantína, ktorý dal prestavať časť paláca Sessoriánovcov, aby sa tu uchovali relikvie sv. kríža, ktoré z Jeruzalema priniesla sv. Helena. Pokračovali v bazilike jeruzalemského patriarchu Sv. Vavrinca za hradbami, kde okrem sv. Vavrinca pochovaný napríklad aj prvý mučeník sv. Štefan a sv. Hilarius, pápež. Súčasťou putovania bola aj návšteva Lateránskej baziliky, Kostola sv. Cecílie, S. Maria in Trastevere, San Francesco a Ripa a Baziliky zasvätenej svätej Sabine.

Vo „Večnom meste“ sa slovenskí pútnici v utorok večer zúčastnili na slávnostnej svätej omši v deň sviatku sv. Cyrila a Metoda v Bazilike sv. Klementa a na procesii k hrobu sv. Cyrila. Slávnosti predsedal kardinál Franc Rodé, emeritný prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Tento rok ju organizovalo Pápežské slovinské kolégium v Ríme. V Bazilike je pochovaný sv. Cyril, ktorý so sv. Metodom priniesli ostatky sv. Klementa do Ríma pápežovi Hadriánovi II. Tento chrám je postavený na mieste, kde zrejme stál dom sv. Klementa, ktorého sú pod hlavným oltárom. Rím opustili predstavitelia združení a hnutí po stredajšej generálnej audiencii Benedikta XVI. v Aule Pavla VI.. Cestou späť sa zastavili v mestečku Orvieto, ktoré je známe eucharistickým zázrakom.

::Kardinál Rodé o odkaze Cyrila a Metoda pre dnešný svet::

::Katechéza Svätého Otca v slovenčine v plnom znení::

Na miestach, kde okolo päťdesiat účastníkov púte prosilo o dar viery, novej evanjelizácie, ako aj za svoje hnutia, združenia, rodiny a spoločenstvá, ich viedol spolu s ďalšími kňazmi bratislavský eparcha Mons. Peter Rusnák. Púť pripravilo Fórum kresťanských inštitúcii s Radou pre laické a apoštolské hnutia, ktorej predsedom je eparcha Rusnák, Pápežským slovenským kolégiom sv. Cyrila a Metoda v Ríme a Slovenskou redakciou Vatikánskeho rozhlasu. Púť bola jednou z aktivít spadajúcich do dvojročnej duchovnej prípravy slávenia 1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše územie.

::Rozhovor s bratislavským eparchom Mons. Petrom Rusnákom::

TK KBS informoval Michal Lipiak

Video-správy z púte

Ďalšie články na TK KBS: