Veľtrh sociálnych aktivít naštartoval na Medzinárodnom maratóne mieru
Veľtrh sociálnych aktivít naštartoval na Medzinárodnom maratóne mieru

Veľtrh sociálnych aktivít naštartoval na Medzinárodnom maratóne mieru

Veľtrh sociálnych aktivít 2013 na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach“Kde sú ľudia odsúdení na život v chudobe, tam sú porušované ľudské práva. Zjednotiť sa pre ich dodržiavanie je našou svätou povinnosťou.” (Joseph Wresinski, iniciátor Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby)

Na problémy najchudobnejších vrstiev ľudí a možnosti ich riešení upozorňujú slovenské mimovládne organizácie osobitne v tomto jesennom období. Aktivity začali na Medzinárodnom maratóne mieru (MMM) a vyvrcholia okolo 17. októbra – počas Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby. Dobrovoľníci – sociálni aktivisti – mali možnosť počas MMM prezentovať aktivity neziskových organizácií a charity v prospech núdznych.

Prácu s chudobnými osobitným spôsobom zviditeľnili aktívni účastníci MMM. Bol to napr. dlhoročný účastník a aktívny bežec, Peter Gombita, katolícky kňaz, ktorý sa venuje bezdomovcom v košickom útulku Oáza – nádej pre nový život. Spolu s ním sa popasoval s maratónskou trasou aj Ladislav Bodnár, ktorý našiel v tomto zariadení domov. Organizátori MMM poskytli tomuto vytrvalcovi s neľahkým osudom bezplatný štart a organizáciám priestor na prezentáciu sociálnych aktivít.

,,Sociálna oblasť je nesmierne široká a zložitá. Nie je možné riešiť všetky problémy. Je však v našich silách dať pridanú hodnotu existujúcim iniciatívam, hľadať riešenia spoločne, vytvoriť sieť spolupracujúcich iniciatív, naprogramovať a naštartovať projekty, ktoré predstavujú účinné a radikálne riešenie pomoci určitej skupine na pomoc odkázaných, alebo systémovej pomoci v určitom regióne,“ uviedla Ľubica Dojčárová, moderátorka košického sociálneho klubu.

„Považujeme za potrebné, aby pomáhajúci, konkrétni ľudia z terénu, mali možnosť hovoriť o svojich iniciatívach. Takéto drobné vytrvalé snaženia, ktoré sú skutočným prínosom k zlepšeniu sveta, nie sú príliš známe. Okrem toho pomáhajúcich pohlcuje ich vlastná činnosť a nemajú silu, kapacitu, a často ani ambície prezentovať pred širšou verejnosťou svoje dobrovoľnícke iniciatívy. Preto sa tejto prezentácie ujíma Fórum kresťanských inštitúcií v spolupráci s rozbiehajúcimi sa sociálnymi klubmi v regiónoch,“ povedal predseda FKI, František Neupauer.

Veľtrh sociálnych aktivít je pokusom hovoriť o chudobe na Slovensku konštruktívne a konkrétne. Vyše 40 iniciatív, ktoré stoja blízko pri človeku v ťažkých chvíľach, prezentuje svoje iniciatívy v oblastiach, ako je práca s deťmi zo znevýhodneného prostredia, aktivity pre lepšiu kvalitu života zdravotne postihnutých občanov, pomoc osamelým matkám s deťmi v núdzi, práca s bezdomovcami, s väzňami, pomoc pre starých a osamelých, pomoc v chudobných krajinách, rozvoj dobrovoľníctva. Prezentácie začali na MMM a vyvrcholia 17. októbra v Bratislave, v Trnave a v Nitre a budú pokračovať 18. októbra Rozvojovým dňom v Bratislave.

Fotografie

Autorka: Ľubica Dojčárová