Starí rodičia si zaslúžia špeciálnu pozornosť

Starí rodičia si zaslúžia špeciálnu pozornosť

V nedeľu 25. júla budeme sláviť prvý krát Svetový deň starých rodičov a seniorov. Tento deň ustanovil Svätý Otec František 31. januára. Pripomínať si ho budeme každoročne, vždy štvrtú nedeľu v júli v blízkosti sviatku svätých Joachima a Anny, rodičov Panny Márie.

Témou 1. svetového dňa sú slová z Matúšovho evanjelia: „Ja som s tebou po všetky dni“ (Porov. Mt 28,20), ktoré majú vyjadrovať blízkosť Pána a Cirkvi životu každého starého človeka, a to osobitne v tomto ťažkom čase pandémie. V tento deň bude možné získať aj úplné odpustky.

Slávenie Svetového dňa starých rodičov  seniorov má pozostávať z troch častí:

1. Návšteva starých ľudí – všetky vnúčatá sú pozvané, aby navštívili svojich starých rodičov, prípadne opustených seniorov farnosti. Počas návštevy sa môžu pomodliť spolu aj modlitbu pripravenú na tento deň, prečítať si posolstvo pápeža Františka, či starkých obdarovať malým darčekom.

2. Osobitná svätá omša  – farnosti budú sláviť špeciálne sväté omše venované seniorom, „aby ich početná prítomnosť v chráme bola prejavom dôležitosti, ktorú zohrávajú v spoločenstve“. 

Týmto by sme Vám radi dali do pozornosti púť Združenia kresťanských seniorov Slovenska do Marianky, ktorú organizujú pri tejto príležitosti. Bude sa konať v sobotu 24. júla. Viac informácií nájdete tu.

3. Pietna spomienka na zomrelých – poslednou súčasťou má byť spomienka na zosnulých, ktorí zomreli v dôsledku koronavírusu. Pri tejto príležitosti prinesie TV LUX priamy prenos grécko-katolíckej sv. liturgie v nedeľu 25. júla 2021 o 10.00 z Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Prešove.

Sme veľmi radi, že v spolupráci Združenia kresťanských seniorov Slovenska a portálu zastolom sa k tejto téme podarilo priraviť krásny rozhovor s manželmi Máriou a Jozefom Draveckými o tom, ako vnímajú svoje poslanie starých rodičov a zažívajú tak iný rozmer lásky vo svojom živote. Veríme, že pre Vás bude povzbudením či obohatením. 

Buďme kreatívni a oslávme tento deň naplno. Využime ho na upevnenie vzťahov v našich rodinách, spoločenstvách a farnostiach.

Bernadeta Zacherová, FKI