Fórum kresťanských inštitúcií na festivale POHODA

Festival Pohoda aj v tomto roku otvoril svoje brány pre mimovládne organizácie a vytvoril priestor pre ich aktívnu prítomnosť a prezentáciu. Stanovište Fóra kresťanských inštitúcií sa ocitlo medzi stanovišťom Slovenskej katolíckej charity a Fóra života.  FKI využíva túto príležitosť na to, aby aj vo verejnom spoločenskom prostredí  medzi mladými, poukázalo na takmer neviditeľnú prácu pomáhajúcich kresťanských inštitúcií a dobrovoľníkov. Mladí majú […]

Výzva Fóra kresťanských inštitúcií poslancom NR SR podporiť zrušenie Mečiarových amnestií

Členovia predsedníctva FKI na svojom zasadaní 7. marca 2017 prijali výzvu  poslancom NR SR na zrušenie Mečiarovych amnestií s nasledujúcim znením:   Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, predsedníctvo Fóra kresťanských inštitúcií  sa obracia na Vás so žiadosťou, aby ste podporili návrh na zrušenie amnestií udelených bývalým predsedom vlády Slovenskej republiky Vladimírom Mečiarom v čase, keď zastupoval […]

Návšteva prezidenta Centrálneho výboru nemeckých katolíkov Thomasa Sternberga

Pri príležitosti 100. výročia narodenia Josepha Wresinkého (12.2.1917 – 14.2.1988), iniciátora Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby,  zavítal na Slovensko 10. februára 2017 prezident Centrálneho výboru nemeckých katolíkov Thomas Sternberg.  Na  stretnutí  s politikmi a aktivistami, si prítomní vymenili názory na možnosť spolupráce kresťanských politikov, vývoj v Európe, ako katolíci môžu a majú vstupovať do verejného života a ako čeliť extrémizmu. Stretnutia sa zúčastnila aj europoslankyňa […]

Centrálny výbor nemeckých katolíkov ZDK

Centrálny výbor nemeckých katolíkov – ZDK www.zdk.de (Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken) je strešná organizácia   predstaviteľov diecéznych rád a katolíckych laických a apoštolských hnutí, združení a inštitúcií a ďalších osobností z Cirkvi a spoločnosti. ZDK je inštitúcia uznaná Nemeckou biskupskou konferenciou, ktorá má  v zmysle dekrétu II. Vatikánskeho koncilu o apoštoláte laikov koordinovať laický apoštolát a podporovať apoštolskú činnosť Cirkvi. Členovia ZDK […]