Prešovský župan Milan Majerský prebral záštitu nad seminármi Kresťan na vidieku
Prešovský župan Milan Majerský prebral záštitu nad seminármi Kresťan na vidieku

Prešovský župan Milan Majerský prebral záštitu nad seminármi Kresťan na vidieku

Záštitu nad sériou seminárov Kresťan na vidieku – Zdravý vidiek prebral aj predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Veľmi sa tomu tešíme.