Vnášať kresťanské hodnoty do sociálneho, politického a ekonomického sveta

Vnášať kresťanské hodnoty do sociálneho, politického a ekonomického sveta

Valné zhromaždenie, marec 201414. marca sa uskutočnilo pravidelné marcové fórum FKI. Koná sa každoročne pri príležitosti spomienky na Sviečkovú manifestáciu a je spojené s valným zhromaždením Fóra kresťanských inštitúcií (FKI). František Neupauer, ktorému FKI vďačí za omladenie, prílev nových členov a rozvoj pamäťovej, historickej a ľudskoprávnej agendy, ukončil svoje pôsobenie vo funkcii predsedu FKI. “Štafetový kolík ” prevzala Katarína Hulmanová, ktorú nedávno potvrdil Svätý Otec ako členku Pápežskej rady pre laikov. Taktiež boli zvolení dvaja členovia predsedníctva: Veronika Remišová zo Spoločenstva Ladislava Hanusa a Tomáš Kuzár z OZ Christin, ktoré prevádzkuje eventový portál vyveska.sk.

„Sme v spoločnej službe a každý na svojom mieste a podľa svojej charizmy sa má naplno dať k dispozícii a slúžiť vo vinici Pánovej, “ vyzval delegátov otec biskup Rusnák, ktorý je v rámci KBS poverený pastoračnou starostlivosťou o FKI.

Okrem výberu členov predsedníctva delegáti na valnom zhromaždení hodnotili uplynulý rok. FKI pri svojich podujatiach, ako je Deň rodiny, Deň za odstránenie chudoby a iné aktivity, preukázalo, že kresťania vedia byť konštruktívny a spoľahlivý partner aj vo verejnom a občianskom priestore. FKI je ešte do júna nositeľom sekretariátu Európskeho laického fóra a pripravuje Európske stretnutie katolíckych laikov k téme Budúcnosť mladých z kresťanskej perspektívy v júni 2014 v Ríme. V európskom priestore máme dobré meno a kapacitu vnášať naše hodnoty aj na túto úroveň.

Nová predsedníčka Katarína Hulmanová zhodnitila: “Myslím, že cesta, akou sa uberá FKI je vytýčená vcelku dobre. Budovať, participovať, byť proaktívny. Teraz je dôležité všetko bohatstvo a ľudský potenciál, ktorý je v našich organizáciách a v našom spoločnom úsilí a ktorý sa nám podarilo spoločne nazhromaždiť, využiť s Božou pomocou tak naplno, ako sa dá.“

K tomu nás povzbudzuje aj Sv. Otec:

Aj keď v mnohých laických službách možno vnímať intenzívnejšiu angažovanosť, toto úsilie sa neodráža v prenikaní kresťanských hodnôt do sociálneho, politického a ekonomického sveta. Mnohokrát sa obmedzuje len na vnútrocirkevné služby bez skutočnej snahy použiť evanjelium na premenu spoločnosti. Formácia laikov a evanjelizácia profesijného aj intelektuálneho života zostávajú medzi dôležitými pastoračnými výzvami.

(Z Apoštolskej exhortácii pápeža Františka Evangelii gaudium(102)

Fórum kresťanských inštitúcii je platforma dialógu, ktorá spoluprácou kresťanských organizácií vnáša kresťanské hodnoty do spoločnosti. V súčasnosti združuje 38 členských organizácií.