Tlačová správa: Valné zhromaždenie FKI oceňovalo osobnosti za šírenie kresťanských hodnôt a postojov

Tlačová správa: Valné zhromaždenie FKI oceňovalo osobnosti za šírenie kresťanských hodnôt a postojov

Jesenné Valné zhromaždenie Fóra kresťanských inštitúcií (FKI), ktoré sa konalo „v predvečer“ spomienky na udalosti Novembra´89 ocenilo po pracovnom zasadnutí čestným členstvom FKI osobnosti za šírenie kresťanských hodnôt a postojov v spoločnosti. Čestné členstvo in memoriam získali vdp. Peter Murdza a profesor Anton Hajduk. Tretím oceneným, ktorý si čestné členstvo osobne prevzal, bol Ing. Marian Čaučík.

Odovzdávanie čestného členstva

„Tieto tri osobnosti sme chceli vyzdvihnúť, vyjadriť im vďaku a ukázať ich ako vzory a nasledovania hodné príklady angažovaných kresťanov “ vysvetlil  František Neupauer, predseda Fóra kresťanských inštitúcií.  Svätá omša v závere ktorej sa uskutočnil slávnostný akt udelenia čestného členstva  sa slávila v atmosfére jednoty kňazov s laikmi, jednoty Katolíckej Cirkvi rímskeho a byzantského obradu  na Slovensku a vďaky Bohu za ľudí, ktorí  svedčia svojim životom  o evanjeliu lásky. Celebroval ju predseda KBS, arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský a koncelebrovali generálny vikár bratislavskej eparchie otec Vladimír Skyba, predstavený spoločenstva Fatima vdp. Daniel Bédi a vdp. Pavol Brunovský.

Po sv. omši pokračovalo Valné zhromaždenie FKI príspevkom výkonného sekretára KBS vdp. Antona Ziolkovského na tému Pastoračný plán Katolíckej cirkvi. Okrem stručného prierezu tvorby pastoračných plánov v predchádzajúcom období a oboznámení s realizáciou aktuálneho pastoračného plánu, venoval pozornosť príprave pastoračného plánu po roku 2013. V tejto súvislosti  uviedol: „Pastoračný plán má zmysel len vtedy keď sa uvedie do každodenného života a k tomu je nevyhnutná spolupráca nás kňazov s vami laikmi.“  Tento moment, vzájomnú pomoc kňazov a laikov  ocenil a vyzdvihol aj v záverečnom slove k prítomným generálny vikár bratislavskej eparchie otec Vladimír Skyba, ktorý zastupoval bratislavského eparchu Petra Rusnáka keď povedal: „Stretnúť sa a spolupracovať s angažovanými laikmi je pre mňa vždy veľkým povzbudením a posilou v mojej kňazskej službe. Ďakujem Vám!“