Svätý Otec opäť potvrdil Slovenku v Pápežskej rade pre laikov

Svätý Otec opäť potvrdil Slovenku v Pápežskej rade pre laikov

Katarína HulmanováSvätý Otec František dekrétom menoval Slovenku Katarínu Hulmanovú v Pápežskej rade pre laikov. Vyplýva to z príslušného dekrétu (z 21. januára 2014). Členka predsedníctva Fóra kresťanských inštitúcii (FKI) ho dostala v týchto dňoch. Platí na 5 rokov. V Pápežskej rade pre laikov predtým pôsobila po menovaní pápežom Benediktom XVI. (od 16. apríla 2008).

 “Priznám sa, že som sa trochu zľakla a pocítila zodpovednosť za to, čo a ako sa mi podarí sprostredkovať smerom dolu, ale i hore, či budem vedieť byť nastavená na službu, či nebudem náchylná k tomu, aby som si o sebe veľa namýšľala. Služba na mieste, kde sa stretáva svetské a kresťanské, nie je jednoduchá. Často nás zvádza len k protestným postojom a negácii všetkého. Niekedy sa cítim byť unavená a neistá, čo je Božia vôľa pre mňa. Ale už tak často sa mi prihodilo, že som sa stala súčasťou zázraku s ľuďmi, ktorí radostne a bezprostredne prijímajú z Božích rúk, čo im Pán nachystá, že cítim istotu v povolaní k takejto službe – stáť nablízku potrebám Cirkvi a svedčiť pozitívnym a proaktívnym konaním a svojou službou o Ježišovi a niesť odkaz a dedičstvo Vladka Jukla, ktorého bezprostrednou žiačkou sa cítim byť,” hovorí o svojom opätovnom menovaní pre TK KBS Katarína Hulmanová, ktorá sa o ňom dozvedela počas februárovej púte laických hnutí a združení v Ríme.

Katarína Hulmanová sa narodila v roku 1958 v Trnave. Vyštudovala Elektrotechnickú fakultu na vtedajšej Slovenskej vysokej škole technickej a Odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1995 aktívne pracuje v hnutiach, združeniach a mimovládnych organizáciách, od roku 2005 pôsobí v občianskom združení FKI, ktoré istý čas viedla ako predsedkyňa. Je zároveň členkou pracovného výboru Európskeho fóra národných laických komisií, kde od roku 2010 pracuje ako sekretárka. Podieľala sa na príprave a realizácii konferencií a medzinárodných stretnutí vo viacerých európskych krajinách. Aktívne hovorí nemecky, anglicky, rusky a taliansky. Je vydatá, žije v Bratislave.

Pápežská rada pre laikov má v súčasnosti 34 členov a 25 konzultorov. Medzi členmi je 20 laikov, 12 kardinálov a 2 biskupi. Medzi konzultormi je 13 laikov, 6 biskupov a 6 kňazov. Medzi laikmi sú to najmä štatutári významných celosvetových hnutí, profesori, vedci, politici. Katarína Hulmanová reprezentuje bežných občanov, matky, ženy, laikov z postsocialistickej strednej Európy. Pápežská rada je jedným z dikastérii Svätej stolice, asistuje pápežovi vo záležitostiach týkajúcich sa príspevku veriacich laikov k životu a poslaniu Cirkvi, či už individuálne, alebo prostredníctvom rôznych združení. Venuje sa napríklad koordinácii príprav Svetových dní mládeže. Okrem neustálej pastoračnej starostlivosti o hnutia a združenia sa tematicky zvlášť venuje agende žien a športu.

V Pápežskej rade pre laikov mala naša krajina zastúpenie aj v minulosti. Pred Katarínou Hulmanovou v tejto rade pôsobil vtedajší predseda Hnutia kresťanských rodín na Slovensku Vladimír Ďurikovič.

Zdroj: TK KBS