Pracovné stretnutia predsedu FKI na východnom Slovensku

Pracovné stretnutia predsedu FKI na východnom Slovensku

V pondelok a utorok 11. a 12. júna prijali Františka Neupauera vo svojich sídlach arcibiskup prešovskej arcidiecézy Ján Babjak, arcibiskup košickej diecézy Bernard Bober a košický eparcha Milan Chautur. Predseda FKI poďakoval biskupom za podporu a angažovanosť pri oslavách Dňa rodiny, ktoré boli zavŕšené v nedeľu 10.júna v Sabinove. Zároveň otcov biskupov informoval o podujatiach, ktoré FKI pripravuje a podporuje: Sociálne dni, Dni dobrovoľníctva a v roku 2013 púť k hrobu sv. Cyrila do Ríma pri príležitosti 1150. výročia príchodu solúnskych bratov na územie Slovenska a 25. výročie Sviečkovej manifestácie.

Otcovia biskupi považujú prezentované aktivity za užitočné a vyjadrili im svoju osobnú podporu.

Predseda FKI spoločne s členom predsedníctva FKI Milanom Tóthom a Jozefom Predáčom, koordinátorom Dňa rodiny sa stretli aj so zástupcami členských organizácií. Eduard Malatinec z Františkánskeho svetského rádu informoval o činnosti v Prešove, Ing. Rudolf Gunčaga z Ústredia Slovenskej katolíckej inteligencie a Monika Rimarčíková z Inštitútu rodiny prezentovali činnosť v Košiach a okolí. “Tieto regionálne stretnutia sú pre nás veľkým povzbudením a zároveň sme radi, že sa nám aspoň čiastočne darí prepájať inštitúcie na regionálnej úrovni. Som rád, že stretnutia otvorili priestor pre konkrétnu spoluprácu inštitúcií v regióne. Napr. jedným zo záverov stretnutia bola aj ponúknutá prednáška prof. Krempaského, celosvetovo uznávanej odbornej autority ako sa nebáť prepojiť vedu s náboženstvom a rodinným životom.” uviedol František Neupauer.

Nechýbali ani stretnutia s regionálnymi pobočkami Rady mládeže, Dobrovoľníckym centrom a i., ktoré pripravilo C.A.R.D.O. Hlavnou témou stretnutia bola koordinácia a príprava Dňa dobrovoľníctva a to hlavne v rámci celoslovenských dní dobrovoľníctva v dňoch 21-22. septembra 2012 (viac www.dobrovolnictvo.sk).