Kresťania oslavujú svätých a nie kostry, strigy, strašidelné tekvice

Kresťania oslavujú svätých a nie kostry, strigy, strašidelné tekvice

Kresťania oslavujú svätých a nie kostry, strigy, strašidelné tekvice či zombíkov. V predvečer Sviatku všetkých svätých, v stredu 31. októbra sa bude konať Sprievod všetkých svätých a tiež Večer svätých.

Sprievod všetkých svätých

Angažovaní kresťania zo Spoločenstva Ladislava Hanusa chcú v predvečer Sviatku všetkých svätých vniesť spolu s deťmi radostným a nenásilným spôsobom kresťanské hodnoty do verejného priestoru a tak ho posvätiť. Sprievod všetkých svätých bude pekná príležitosť zažiť s deťmi výnimočný radostný rodinný čas. Sprievod začne o 16:00 svätou omšou u Františkánov. O 17:00 sa účastníci stretnú na Hlavnom námestí v Starom meste v Bratislave a v sprievode sa pôjde bratislavskými ulicami na Ondrejský cintorín, kde sa zapália sviečky pri hlavnom kríži.

Večer svätých

Podobným podujatím je zábavno-kultúrno-duchovný večer s názvom „Večer svätých“, ktorý sa bude konať v pastoračnom centre pri kostole Svätej Rodiny v Petržalke o 15.00 taktiež v stredu 31. októbra. Cieľom podujatia je deťom príťažlivým spôsobom pomôcť lepšie porozumieť tomuto sviatku a kresťanským zvykom.

Pod vedením kňazov, seminaristov a animátorov a detského zboru a orchestra sa budú konať v Pastoračnom centre rozličné hry, divadelné scénky, tance, ukazovačky, ktoré budú prepletené katechézou. Organizátorom ide o to, aby našim deťom dali alternatívu zážitku propri odkresťančených halloweenskych večierkoch, ktoré banalizujú dôležité skutočnosti. Súčasťou programu bude sv. omša pri sviečkach o 18.00.

Ako získať úplné odpustky pre duše v očistci

V dňoch od 1. do 8. novembra môžu veriaci získať úplné odpustky pre duše verných zomrelých v očistci.

Podmienkou na ich získanie je v deň Spomienky na všetkých zosnulých 2. novembra nábožne navštíviť kostol alebo kaplnku a pomodliť sa modlitbu Otčenáš a Verím v Boha, ako aj modlitbu na úmysel Svätého Otca a zároveň splniť i ostatné predpísané úkony. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa, až do polnoci určeného dňa.

Druhý spôsob je nábožne navštíviť cintorín raz denne, počas odpustkovej oktávyod 1. novembra do 8. novembra a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých.

Okrem týchto odpustkových úkonov je potrebné splniť tri podmienky, a to prijať sviatosť zmierenia, krátko predtým alebo potom, Eucharistiu, najlepšie v tej istý deň, a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca modlitbu Otčenáš, Zdravas, Sláva. Počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, i všednému. Tieto odpustky sa dajú získať iba pre duše v očistci.

Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny… získať buď pre seba, alebo aplikovať za zosnulých (KKC 1471).

Sviečka za nenarodené deti

Spomienka na všetkých verných zosnulých sa už mnoho rokov spája s kampaňou Fóra života – Sviečka za nenarodené deti. Pri príležitosti kampane sa 2. novembra rozhoria symbolické sviece na cintorínoch, pri pamätníkoch nenarodeným deťom, ale aj v oknách obydlí. Ide o vyjadrenie solidarity a tichú spomienku na zomrelé nenarodené deti. Hlavnou myšlienkou kampane Sviečka za nenarodené deti je spojiť Spomienku na všetkých verných zosnulých, ktorú slávime 2. novembra, so spomienkou na nenarodené deti, ktoré zomreli pri potrate.

Diskusia o postavení kresťanov vo verejnom priestore

V utorok 23. októbra diskutovali Anton Chromík a Juraj Šúst v relácii o postavení kresťanov vo verejnom priestore. Kresťanstvo je nenásilne a nenápadne opúšťa verejný priestor, je preto dôležité pripomínať kresťanské zvyky, symboly a hodnoty aj príležitosti Sviatku všetkých svätých. Široká ponuka aktivít je znakom, že kresťania majú spoločnosti čo ponúknuť.