Keď nebudeme voliť my, zvolia za nás iní

Keď nebudeme voliť my, zvolia za nás iní

V sobotu 4. novembra 2017 budú na Slovensku dôležité voľby do orgánov samosprávnych krajov (VÚC). Regionálne samosprávy majú významné kompetencie v oblasti dopravy, vzdelávania, regionálneho rozvoja, zdravotníctva, sociálnych vecí, kultúry, cestovného ruchu i cezhraničnej spolupráce. Regionálne samosprávy hospodária so značným majetkom i rozpočtami. Regionálne samosprávy významne ovplyvňujú kvalitu nášho života. Je veľmi dôležité, kto v týchto samosprávach rozhoduje.
Kresťan má povinnosť podporovať spoločné dobro, pozitívne ovplyvňovať svoje prostredie. Jednou z príležitostí je aj účasť na voľbách. Väčšina ľudí u nás sa regionálnych volieb nezúčastňuje. Je dôležité, aby ste sa na voľbách zúčastnili a k účasti povzbudili aj Vašu rodinu, priateľov, známych, kolegov. Tohtoročné voľby sú významnejšie aj tým, že funkčné obdobie tejto regionálnej samosprávy bude 5 rokov, aby sa budúce regionálne aj komunálne voľby už mohli konať súčasne.
V regionálnych aj komunálnych voľbách si volič môže vybrať tých najlepších zo všetkých kandidátov, bez ohľadu na to, za ktorú stranu alebo koalíciu kandidujú. Je to príležitosť, aby ste volili tých kandidátov, ktorých poznáte, alebo o ktorých máte dobré referencie a o ktorých ste presvedčení, že budú najlepšie zastávať záujmy občanov regiónu.
Vyzývame Vás, aby ste sa na tohtoročných regionálnych voľbách zúčastnili a podporili tých kandidátov, ktorí sú schopní a ochotní pracovať v prospech občanov regiónu.

Predsedníctvo Fóra kresťanských inštitúcií

One comment

  1. Pingback: Ak nebudeme voliť my, zvolia za nás iní! – CitizenGO Slovensko

Comments are closed.