Je čas zlepšiť ochranu nenarodených detí a ich matiek!

Je čas zlepšiť ochranu nenarodených detí a ich matiek!

Milí priatelia, dnes máme toho nemálo s čím sa chceme podeliť a o čom Vás chceme informovať. V prvom rade chceme Vašu pozornosť upriamiť na Petíciu za zlepšenie ochrany nenarodených detí a ich matiek, ktorú podporili desiatky organizácií a osobností a má viac ako 5000 podporovateľov. Ak ste petíciu svojím podpisom ešte nepodporili, ešte stále máte možnosť tak urobiť.

Podporujem zlepšenie ochrany nenarodených detí a ich matiek

Dňa 29. januára 2019 začne schôdza Národnej rady SR, na ktorej budú poslanci hlasovať o ochrane života nenarodených detí. Petíciu za zlepšenie ochrany nenarodených detí a ich matiek zašlú iniciátori petície všetkým poslancom. Petícia podporuje zmeny potratového zákona, ktoré zlepšia ochranu života nenarodených detí. Osobitne podporuje návrh poslanca Vašečku, ktorý ruší potraty na žiadosť, zlepšuje ochranu postihnutých nenarodených detí a zavádza ochranu matiek pred núteným potratom. Ak novela prejde, zníži počet legálnych umelých potratov zo 7500 na 1500 ročne, teda asi o 80%. Ročne tak môže pred umelým potratom ochrániť až 6000 detí a ich matiek.

Kresťan na vidieku

V roku 2018 sme Vás viackrát informovali o seminároch Kresťan na vidieku, ktoré sa konali v Oravskej Lesnej, v Červenom Kláštore a v Ružomberku. Seminárov sa zúčastnilo približne 60 ľudí. O seminároch a o celej iniciatíve Kresťan na vidieku boli v rádiu Lumen hovorili manželia Tomáš a Miriam Kuzárovci v rádiu Lumen. V relácii zdôraznili, že jedným z rozmerov iniciatívy Kresťan na vidieku je túžba, aby ľudia mali priestor realizovať svoje projekty a nápady tam, kde sú. Celú reláciu si môžete vypočuť v archíve rádia Lumen.

Iniciatíva Kresťan na vidieku bude pokračovať aj v roku 2019. Najbližšie sa nemeckom meste Königswinter bude konať stretnutie desiatky európsky katolíckych hnutí vidieka. Na stretnutí budú FKI reprezentovať Tomáš Kuzár a Pavol Kossey.

Deň rodiny a konferencia 2019

Na oknami panuje zima, ale my pripravujeme už ďalší ročník podujatia Deň rodiny 2019. Minulý rok sme mali heslo #StojimePriSebe a hovorili sme o tom, ako členovia rodiny stoja pri sebe v dobrom i zlom. Tento rok chceme upriamiť pozornosť na fakt, že rodinám môže mnohokrát účinne pomôcť i mesto či obec, kde rodina žije. V rámci Dňa rodiny 2019 chceme preto hovoriť o tom, čo robia mestá a obce pre rodiny. V rámci osláv Dňa rodiny budeme aj tento rok organizovať konferenciu. Konferencia zameraná na tému rodinnej politiky na komunálnej úrovni sa bude konať 15. mája v Pálffyho paláci v Bratislave.

Rozvojový program pre mladých

Naša členská organizácia V.I.A.C. chce vytvoriť a zrealizovať KOLUMBUS – rozvojový program pre mladých ľudí, ktorý bude okrem kompetencií zároveň budovať ich charakter. Hlasovanie prebieha do 31. januára 2019. Hlasujte za projekt pre mladých! Každý hlas sa ráta.

Bratislavské Hanusove dni 2019

Naša ďalšia členská organizácia, Spoločenstvo Ladislava Hanusa, organizuje organizuje od 26.4. do 3.5. už 8. ročník unikátneho kultúrno-akademického festivalu BHD! Týždeň diskusií, prednášok, filmov, koncertov a iných podujatí, pri ktorých budete môcť nachádzať radosť z hľadania pravdy, spoločného nachádzania odpovedí a ochutnať bohatstvo kresťanského myslenia.

Môžete sa tešiť na slovenské aj zahraničné osobnosti z rôznych oblastí verejného života, politiky, kultúry, akadémie, Cirkvi, biznisu či umenia, ktoré budú spoločne hľadať pravdu na aktuálne aj nadčasové otázky.