Fórum kresťanských inštitúcií s novým vedením

Fórum kresťanských inštitúcií s novým vedením

24. marca sa pri príležitosti 29. výročia Sviečkovej manifestácie uskutočnilo pravidelné valné zhromaždenie Fóra kresťanských inštitúcií. Otca biskupa Petra Rusnáka, ktorý je v rámci KBS poverený sprevádzaním FKI,  zastupoval na zasadaní otec Vladimír Skyba, protosynkel Bratislavskej eparchie, ktorý na začiatku stretnutia  povzbudil prítomných k láske, oddanosti a nádeji. Prítomní diskutovali o činnosti FKI za posledný rok a potvrdili líniu a priority FKI do ďalšieho obdobia – spájať sa v láske a službe a primeraným spôsobom vnášať hlas kresťanov do spoločnosti. FKI ocenilo snahu KBS systematicky sa zaoberať legislatívou a bude naďalej rozvíjať spoluprácu v tejto  oblasti. Sociálna solidarita a zviditeľnenie verejnoprospešnosti cirkví a sociálnych iniciatív v rámci Veľtrhu sociálnych aktivít a podpora farností a lokálnych združení pri organizovaní Dňa rodiny považuje FKI za svoje dôležité priority, ktoré chce naďalej rozvíjať. Už teraz sa začína uvažovať o nasledujúcom ročníku spomienky na sviečkovú manifestáciu, kedy budeme sláviť okrúhle 30. výročie. Valné zhromaždenie si taktiež uctilo pamiatku otca kardinála Miloslava Vlka.

K tomuto termínu skončilo funkčné obdobie predsedníčky FKI, Kataríny Hulmanovej a členov predsedníctva Veroniky Remišovej a Tomáša Kuzára. Novým predsedom sa stal Tomáš Kuzár, ktorého nominovala členská organizácia FKI  o.z. Christin. Členmi predsedníctva naďalej zostávajú Pavol Kossey, Fórum pre verejné otázky, Eduard Filo, Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, Branislav Kožuch z o.z. V.I.A.C. a Peter Mach, Združenie kresťanských seniorov Slovenska. FKI má v súčasnosti 57 členských organizácií.

Valné zhromaždenie bolo zavŕšené verejnou pripomienkou Sviečkovej manifestácie. Slávnostná bohoslužba sa konala v kostole františkánov, kde sme si zároveň pripomenuli spolu  s otcom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským a otcom Vladimírom Skybom 720 rokov od posviacky chrámu. Po svätej omši sme si odvahu kresťanov zídených v roku 1988 na Hviezdoslavovom námestí uctili sviečkovým sprievodom k pamätníku Sviečkovej manifestácie pred kostolom Notre Dame. Na tejto spomienke sa zúčastnil aj osobitný vyslanec EÚ pre otázky náboženských slobôd a vyznania vo svete Ján Figeľ, predseda správnej rady UPN, Ondrej Krajňák, starosta miestnej časti Bratislava Staré Mesto Radoslav Števčík a mali sme tú česť privítať taktiež prvého zatknutého po sviečkovej manifestácii, pána Stanislava Kopčeka. Na záver slávnosti otec arcibiskup Zvolenský a otec Skyba udelili prítomným požehnanie.

K. Hulmanová