Tipy na týždeň – Stretnutie mužov, duchovná obnova za uzdravenie aj augustová púť k Matke Božej

Tipy na týždeň – Stretnutie mužov, duchovná obnova za uzdravenie aj augustová púť k Matke Božej

Leto, čas voľna a dovoleniek nám nekončí a možností ako využiť toto obdobie aj duchovne je stále dosť. Do Vašej pozornosti dávame Stretnutie mužov s duchovným otcom Mariánom Kuffom v Prešove,  Duchovnú obnovu za uzdravenie pod vedením pátra Josepha Vadakkela a Augustovú púť k Matke Božej na Nitrianskej Kalvárii. Viac sa už ale dozviete z výberu podujatí internetovej stránky VÝVESKA.SK, portálu, ktorý vždy vie, kde sa niečo deje.

Stretnutie mužov s duchovným otcom Mariánom Kuffom

Katolícke spoločenstvo Marana Tha Prešov srdečne pozýva všetkých mužov do Prešova na STRETNUTIE MUŽOV. Tohtoročným hosťom a rečníkom je duchovný otec Marián Kuffa predstavený Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach. Stretnutie sa uskutoční v dňoch 16.08.2018 – 18.08.2018 v Komunitno-pastoračnom centre sv. Jána Pavla II. v Prešove. Stretnutie mužov je duchovná obnova určená špeciálne pre mužov, ktorá sa snaží odpovedať na Božiu výzvu, aby muži boli tým, čím majú byť, mužmi modlitby a viery, mužmi, ktorí kráčajú životom v autorite a šíria Kristovu lásku. Vyvrcholením stretnutia mužov je jedinečná Púť mužov do Gaboltova (19.08.2018), na ktorej sa každý rok stretáva viac ako 1000 mužov z celého Slovenska.

DUCHOVNÁ OBNOVA ZA UZDRAVENIE s pátrom Josephom Vadakkelom

So súhlasom bratislavského arcibiskupa – metropolitu Vás srdečne pozývame na Duchovnú obnovu za uzdravenie s mottom: * Uzdravujúci dotyk Ježiša! *. Duchovná obnova bude pod vedením pátra Josepha Vadakkela v areáli kaštieľa Prievoz v Bratislave dňa 18. a 19. augusta 2018 so začiatkom v sobotu (18.08.2018) o 10.00 hod. Páter Joseph Vadakkel je katolíckym kňazom a misionárom z Kongregácie Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej, ktorý chodí po svete, aby duchovne povzbudil veriacich prednáškami zameranými na vnútorné uzdravenie a dôverný vzťah s Bohom. V programe duchovnej obnovy nebude chýbať slávenie eucharistie, chvály, adorácia, modlitby za uzdravenie, eucharistické požehnávania aj príhovory. Zároveň bude možnosť udelenia individuálneho požehnania i relikviami (sv. Apoštola Pavla, sv. sr. Faustíny, sv. Jána Pavla II).

AUGUSTOVÁ PÚŤ K MATKE BOŽEJ NA NITRIANSKEJ KALVÁRII

Misionári verbisti a farnosť Nitra Kalvária srdečne pozývajú všetkých veriacich na tradičnú púť pri príležitosti slávnosti Nanebovzatia Panny Márie. V sobotu 18. augusta začne program modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu o 15.00 hod. a následne bude pokračovať divadlom pre deti. Určite Vás zaujme aj prednáška  s názvom: „Vždy je možné začať odznova-vďaka odpusteniu“ Mgr. Mária Schwarza, ktorý pôsobí ako psychologický poradca a mediátor. Po nej sú v programe sv. omša, modlitba posvätného ruženca s procesiou k Lurdskej jaskyni a duchovné pásmo. Slávnostnú svätú omšu bude celebrovať J.E. Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup v nedeľu 19.augusta o 10.00 hod.

Informácie o aktuálnych kresťanských akciách a podujatiach vám aj dnes priniesla VÝVESKA.SK, portál, ktorý vždy vie, kde sa niečo deje.