Terézia Lenczová – ďakovná reč pri prevzatí ceny „Vy ste svetlo sveta“

Drahí priatelia, tak toto mi vyrazilo dych. Všetci vzácni hostia a vedenie Fóra kresťanských inštitúcií, veľmi ste ma potešili, že ste oslávili aj môjho manžela a vedľa neho aj mňa nehodnú. Môžem povedať takú milú vec, my sme s manželom od roku 1967 žili naše manželstvo ako Boží experiment a pochopili sme sviatostné manželstvo ako Božiu iniciatívu pre šťastie človeka. […]

Anna Záborská – ďakovná reč pri prevzatí ceny „Vy ste svetlo svetla“

Veľadôstojný otec biskup, vážený pán predseda, milý Tomáš, vážené dámy, vážení páni, milí priatelia, možno to bude znieť falošne, ale nezaslúžila som si to. Musím sa Vám priznať, že myšlienka, že dnešným dňom sa stávam členkou Fóra kresťanských inštitúcií, ma trochu znepokojuje. Som si istá, že hovorím za nás všetky tri, keď poviem, my sme predsa ešte mladé, aktívne a […]

Katarína Hulmanová – ďakovná reč pri prevzatí ceny „Vy ste svetlo sveta“

Chcem sa veľmi pekne poďakovať za toto ocenenie. Slová, ktoré mi napadajú a stále sa mi vracajú, je také to nemoderné a hovorí sa tomu “laický apoštolát”. Laický apoštolát je asi to, čo ma tak hýbalo dopredu. Cítim sa byť duchovnou dcérou Silva Krčméryho, Vlada Jukla a Marty Marsinovej. Mala som to šťastie, že som ich poznala osobne a myslím, […]

Poslanie ženy v Cirkvi – otec biskup Peter Rusnák

Prinášame Vám príhovor otca biskupa Petra Rusnáka, ktorý predniesol 19. novembra na udeľovaní cien Fóra kresťanských inštitúcií „Vy ste svetlo sveta“. Poslanie ženy v Cirkvi. Pre mnohé náboženstvá žena znamená veľký problém, ako ju zaradiť v spoločnosti a vymedziť jej úlohu v sociálnom rozmere danej spoločnosti. Anticky svet dokonca upieral žene ľudskú prirodzenosť. Podobné názory pretrvávali celé stáročia a v mnohých kultúrach a náboženstvách sú realitou až […]